Hjem Nyheter Ja, til bevaring av myra i Ihleløypa

Ja, til bevaring av myra i Ihleløypa

Vi har som formål å bevare Drammensmarka som natur- og friluftsområde for dagens og kommende generasjoner. Derfor vil vi blant annet hindre tekniske inngrep som forringer marka som naturområde. Blant tekniske inngrep regnes både skogsbilveier, kraft- og strømledninger og ikke minst demninger. Vår forening ønsker å sikre det biologiske mangfoldet og bevare vann og vassdrag mest mulig urørt. 

I politikernes behandling av saken om anleggelse av en demning med tilhørende dam i et myrområde like øst for Gamledammen i Drammensmarka, må det ha sviktet et aller annet sted for politikerne. I innstillingen som administrasjonen la fram for de folkevalgte går fagfolkene i både miljø og landbruk i Drammen kommune, Viken fylkeskommune og Fylkesmannen i Oslo og Viken i mot dette naturinngrepet. 

Og hvor har det blitt av den nye kommunens intensjoner om brukermedvirkning fra innbyggere og organisasjoner? Har for eksempel lokale foreninger som DNT Drammen og Omegn, Naturvernforbundet i Drammen og Drammensmarkas venner fått denne saken til noen som helst form for høring før politikerne i teknisk hovedutvalg fikk saken til behandling? Dette legger ikke til rette for bærekraftig utvikling og forvaltning av marka, og går direkte mot lokaldemokratiet. Risikoen er jo at dette setter standarden fremover. Her må noen sette foten ned og ordne opp. En slik sak trenger en god og grundig behandling der innbyggerne må involveres på en helt annen måte enn i dette tilfellet.

Skrevet av Gro Solbakken og Trond Andersen på vegne av styret i Drammensmarkas venner.

[email protected]