Hjem Nyheter Finn de gamle Bysteinene

Finn de gamle Bysteinene

De gamle, nummererte grensesteiner viser hvor bygrensa til Drammen gikk i 1870. I alt seks kart fra Geodata i Drammen kommune viser hvor de var plassert. I følge kartene opprinnelig 50 stykker. Alle er sikkert ikke like lette å finne i dag, og noen har kanskje også forsvunnet eller blitt fjernet på grunn av byggevirksomhet. Hvem av leserne klarer å finne flest? Husk å respektere privat eiendom i jakten på Bysteinene.

Kart fra 1870

Kartet i denne saken er fra 1870. Det viser Skouger Præstegjæld, som det het for 150 år siden, på øst- og sørsiden av Drammen. Kartet har også med grensesteinene, men det er vanskelig å se nummeret uten lupe eller kraftig forstørrelse.

I 1964 ble altså Skoger kommune innlemmet i Drammen kommune og en del av Buskerud fylke. Skoger lå for øvrig i Jarlsberg og Larviks amt fram til og med 1918 da navnet ble endret til Vestfold fylke.

Dokumenter ved bilder

Byavisas lesere må dokumentere hvert enkelt funn ved å ta et bilde av Bysteinen der nummeret kommer fram på bildet. Så sendes dette til [email protected] senest 20. april.