Hjem Nyheter Jakten på Juleskurken avlyses

Jakten på Juleskurken avlyses

Drammen Scener og Wonderworks må beklageligvis melde at Jakten på Juleskurken blir avlyst i 2020. Under den rådende situasjonen med koronapandemien er risikoen for å sette opp en så stor produksjon rett og slett for stor. Det skriver Drammen Scener i en pressemelding.

Det er særlig to faktorer som er avgjørende for denne avgjørelsen.

Økonomi 

Det ene er den økonomiske uforutsigbarheten, som med dagens smittevernrestriksjoner og avstandsregler, gjør at en kun kan selge ca. 100-120 av setene i Drammens Teater. Det er derfor med dagens restriksjoner ikke mulig å gjennomføre en så kostbar produksjon med så få publikummere.

Hele kulturlivet har i lang tid forsøkt å få en forståelse hos regjeringen at en har en planleggingshorisont på 6 – 12 måneder.

Kulturdepartementet har nå kommet med forslag om en stimuleringsordning for å skape mer aktivitet i kultursektoren, men denne kommer dessverre altfor sent når det gjelder Juleskurken.

Dette gjelder også øvrig aktivitet på Drammens Teater i 2020 og det er stor fare for at mange flere av høstens arrangementer også blir avlyst.

Smitte

Når det gjelder risikoen forbundet med korona og smitte, så anses denne for høy og uoversiktlig til at det er mulig å produsere Juleskurken på en forsvarlig og ansvarlig måte.

Det er svært mange involverte i en så stor oppsetning med både mange barn, amatørskuespillere, profesjonelle skuespillere, frivillige, foreldre og produksjonspersonale fra Drammens Teater.

Den største smittevernutfordringen er knyttet til alle barna som er med i oppsetningen. Det er sang, dans, svette og tett kontakt på scenen som innbyr til dråpesmitte. Så her kan smitte lett bringes videre til skole, medelever og familie, samtidig som smitte også kan bringes inn i produksjonen.

Konsekvensene ved en eventuell smitte vil også medføre en betydelig gjennomføringsrisiko for alle forestillingene, da både karantene og hjemme isolering vil være nødvendige tiltak.

Den økonomiske risikoen og faren for smitte i produksjonen anses derfor som altfor høy til at det er mulig å gjennomføre oppsetningen av Jakten på Juleskurken i 2020.

Drammen Scener synes det er veldig synd at Juleskurken i 2020 må avlyses. Det har blitt en helt annen 150 års jubileumssesong enn hva som var planen, men det viktigste er at vi alle er med på holde smitten under kontroll til en vaksine er på plass.

Når det gjelder høsten 2020 jobber nå alle i Drammen Scener for at vi kan tilby et mangfold av opplevelser innenfor de rammene både vi og vårt publikum har i denne spesielle tiden.

De følger alle smitteverntiltak og rutiner, som er satt for arrangører av sentrale og lokale myndigheter, slik at både publikum og våre ansatte skal være trygge.?

[email protected]