ILLUSTRASJONSFOTO

Jakter lærere til 400 stillinger

Skrevet av RED
19.03.2020 08:32 - OPPDATERT 19.03.2020 10:04

Det er over 400 ledige lærerstillinger i de 58 videregående skolene i fylket. En videokampanje på sosiale medier har som mål å rekruttere landets beste lærere. «Den store lærerjakten»  vil gå ut på Facebook, Instagram og LinkedIn, og varer til 29. mars.

Viken fylkeskommune har ansvaret for rundt 42.000 elever og 8.500 lærere, fordelt på 58 skoler av ulike størrelser og med variert studietilbud.   
– Vi ønsker å vise vei med en fremtidsrettet videregående skole hvor engasjerte lærere er en viktig del av og for utviklingen, sier Solveig Helene Olsen, fylkesdirektør for utdanning og kompetanse i Viken fylkeskommune.    

–  Med 400 ledige stillinger kan vi tilby en stor variasjon av muligheter, sier Siv Henriette Jacobsen, fylkesråd for utdanning og kompetanse i Viken fylkeskommune.  

Se stillingene her: https://viken.no/ledige-stillinger/larerjakten/

Rekrutteringsprosessen
- Å gjennomføre intervjuprosesser nå har gitt oss uforutsette utfordringer som følge av koronasituasjonen. Viken fylkeskommune vil selvsagt også her ta del i den nasjonale dugnaden for å hindre smittespredning og tilpasse slik at intervjuer kan gjennomføres digitalt. Vi vil også støtte de videregående skolene med råd i forhold til en god og helsemessig forsvarlig gjennomføring, sier Anne Marit Wolan Jacobsen, seniorrådgiver HR-organisasjonsstøtte. 

[email protected]