Hjem Nyheter Jegerkortet blir digitalt

Jegerkortet blir digitalt

– Vi har gode erfaringer fra de 50 000 jegerne som i 2019 prøvde ut hel-digitale løsninger. Det var enklere for jegerne, bidro til å øke sikkerheten, og reduserte risikoen for å miste eller glemme å ta med dokumentasjonen. Slike digitale løsninger er også en effektivisering av forvaltningen, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

Alle som skal drive med jakt, lisensfelling eller fangst må betale jegeravgiften. Pengene går inn i Viltfondet og brukes til å styrke den lokale viltforvaltningen.

Det er totalt over 500 000 registrerte jegere i Jegerregisteret. Omtrent halvparten er aktive hvert år, og betaler jegeravgiften. I år får alle disse aktive jegerne informasjon om nytt jaktår og betaling av jegeravgift i Altinn i stedet for brev og giro på papir.

Digitale løsninger på frammarsj
Siste jaktår fikk 50 000 jegere digital informasjon i Altinn. Disse var valgt ut fordi de hadde e-faktura avtale i nettbanken sin for betaling av jegeravgiften. 

Samtidig la Statistisk sentralbyrå om sin elektroniske rapportering av jakt- og fangstutbyttet til innrapportering via skjema i Altinn. Andelen som rapporterte elektronisk av de 183 000 jegerne som rapporterte økte dette jaktåret fra 89 til 96 prosent.

– Mottakelse fra jegerne på bruk av Altinn som kommunikasjon- og rapporteringskanal er positiv. Prinsippet om digitalt førstevalg innebærer at nettbaserte tjenester er hovedregelen for forvaltningens kommunikasjon med brukerne, sier Hambro.

De rundt 11 000 jegerne som har reservert seg i Kontakt- og Reservasjonsregisteret mot digital kommunikasjon med det offentlige er unntatt fra ordningen. Disse vil få en konvolutt i posten fra Jegerregisteret som tidligere.

Elektronisk betaling av jegeravgift
Informasjonen i Altinn vil også hjelpe jegere til lettvinte betalingsløsninger i Jegerregisteret. Når jegeravgiften er betalt vil et digitalt jegeravgiftskort være tilgjengelig på Min jegerside hos Jegerregisteret.

Dokumentasjonen kan lagres på telefonen ved å ta et bilde/skjermdump av Min jegerside og de som ønsker kan også skrive det ut på papir. Ved kontroll vil jaktoppsynet avlese QR-koden på jegeravgiftskortet og se jegerdokumentasjonen for den aktuelle jegeren.

Ny app inkluderer skyteprøve
Miljødirektoratet vil senere lansere appen «Min jegerdokumentasjon». Denne appen kommuniserer med Jegerregisteret, og viser det digitale jegeravgiftskortet.

Det vil også bli mulig å dokumentere skyteprøven elektronisk ved bruk av appen. Etter planen skulle appen være klar til bruk 1. april, men på grunn av situasjonen som har oppstått med koronautbruddet er lansering av appen utsatt inntil videre.

[email protected]