Hjem Nyheter Jordmødrene er nøkkelpersoner for våre liv

Jordmødrene er nøkkelpersoner for våre liv

Dette sa Christin Kristoffersen fra organisasjonen «Landsforeningen 1001 dager» til rundt 30 særdeles lydhøre kommunejordmødre fra «gamle» Buskerud, som nylig har vært samlet for læring og inspirasjon. Med seksuell helse og tiltak overfor sårbare og utsatte grupper som hovedtema ble det to inspirerende dager for en yrkesgruppe som ofte jobber alene ute i kommunene våre.

Jordmødrene er ikke bare er de de første vi møter her i livet. De er også svært så viktige for at barn får en god start på livet; i form av foreldrestøttende tiltak før og etter fødsel. – Vi ser at rundt 50 prosent trenger ekstra oppfølging og støtte, sa kommunejordmor Jane Nedberg fra Modum.

– A? fa? barn forandrer livet totalt. Den nye situasjonen kan by pa? mye kjærlighet, glede og tilfredsstillelse, men ofte ogsa? krav og ansvar som kan oppleves som pa?trengende, tøffe og skumle. Noen ganger har nybakte foreldre problemer med a? tilpasse seg de mange fysiske, følelsesmessige, psykiske og sosiale utfordringer, sa Kristoffersen.

– Kvinner har utvilsomt en bedre opplevelse med svangerskap og fødsel hvis det er en god relasjon med jordmor. Relasjonskompetanse er derfor sentralt, sa Kristoffersen, som påpekte hvor mange personer som blir direkte eller indirekte påvirket ved fødselsdepresjon. – Jordmødrene får derfor familieansvar, og må drive helhetlig omsorg med både samtale- og familieterapi, fortsatte hun.

Stine Sofies Stiftelse besøkte også fagsamlingen. Blant mange viktige innspill var informasjon deres nye foreldrepakke, som skal sette fokus på viktige samtaler før og etter fødsel. Tone Emilie Spinnangr påpekte også fars viktige rolle i og etter svangerskapet.

Ekstra spesielt med å årets samling er at 2020 er det internasjonale sykepleier –og jordmoråret.
-Vi er svært fornøyde med samlingen. Det er nyttig og inspirerende med ny kunnskap og erfaringsutveksling, sier kommunejordmor i Modum, Laila Tveiten, som var initiativtaker og ansvarlig for fagkonferansen.

[email protected]