Hjem Nyheter Kan bli billig strøm i vinter!

Kan bli billig strøm i vinter!

– Store nedbørsmengdene og mildvær er årsaken til lave prisutsikter denne vinteren, sier Tom Eirk Olsen, handelssjef i Ishavskraft. Denne vinteren venter han prisfall og stabilt lave priser. Vintermånedene januar til mars ser ut til å bli rimeligere enn desember med rundt 35 øre/kWh for kunder bosatt på øst-, sør- eller Vestlandet. Kundene i Midt- og Nord-Norge vil få enda noe lavere priser. 

De neste 15 dagene venter vi opp mot dobbelt så mye nedbør enn hva som er normalt. Det har gjort at den hydrologiske balansen på få dager har bedret seg fra noe under normalen til å gå over. Den hydrologiske balansen er summen av snømengder, vannmagasiner og grunnvannstand og er avgjørende for strømprisen i et land som nesten utelukkende får strøm fra vannkraft. Ved sterk positiv hydrologisk balanse avtar risikoen for vedvarende høye priser ved kuldeperioder eller ved importrestriksjoner.

I tillegg til mye nedbør venter vi også svært milde temperaturer fremover. I går ble det satt ny varmerekord for januar måned da temperaturen i Sunndalsøra steg til hele 19 grader. Vinteren ser ikke ut til å klare å feste noe grep i år og temperaturene for de neste to ukene forventes å ligge på plussiden. På denne tiden av året går vi vanligvis inn i en kald periode av vinteren, men nå ligger varslene rundt 4 grader over normalen i Norden. Det norske forbruket er svært temperatursensitiv, særlig for husholdningene. Om lag 75 % av forbruket vårt går til oppvarming og da vil 4 grader varmere enn normalt fort utgjøre 10-15 % lavere forbruk for en normal husholdning. Forbruket er det viktigste elementet for strømregninga da en forbruksreduksjon gir effekt både for strømleddet, nettleien og avgiftene.

– En bedriftskunde med et årsforbruk på 200 000 kWh vil få ca. 30 000 kr lavere strømkostnader i 2020 enn i 2019 som følge av det store prisfallet, sier markedssjef i Ishavskraft, Robin Strand. 

Ishavskraft venter årsprisen for 2020 til å ende rundt 32 øre/kWh. 2019 ble levert like under 39 øre, mens 2018 endte over 42 øre/kWh.