Hjem Nyheter Kan gravhauger på Huseby være skipsgraver?

Kan gravhauger på Huseby være skipsgraver?

Undersøkelsene gjennomføres av Terratec AS på vegne av Buskerud fylkeskommune. Terratec er et av landets ledende firma når det gjelder innsamling av geodata.

– Avhengig av været vil arbeidet starte opp i neste uke. Det er viktig at bakken ikke er for bløt når man gjør undersøkelsene. Det er knyttet stor spenning til om det kan skjule seg forhistoriske spor under bakken rundt Husebygårdene, kanskje til og med en skipskjøl fra et vikingskip i de monumentale gravhaugene, sier arkeolog Håvard Hoftun i fylkeskommunen.

Hagen rundt haugene, og ikke minst jordene rundt gårdstunene er imidlertid like interessante i et arkeologisk perspektiv.

– På 900-tallet gikk vannet høyere opp enn i dag og Lierelva hadde en sideelv der man kan ha ført skip opp til gården, sier Hoftun.

Lenge har det vært spekulert i om de to Huseby-haugene kan være såkalte skipsgraver. Det er flere eksempler på at hauger av denne størrelsen kan ha blitt brukt til skipsgravlegginger.

– Vi kjenner til slike fra Oseberg- og Gokstadhaugene i Vestfold, hvor de verdenskjente Oseberg- og Gokstadskipene lå. Etter tradisjonen skal det også ha ligget en tredje gravhaug på Huseby frem til den ble slettet i 1823. En gang på 1700-tallet skal det ha blitt gravd frem en skipskjøl i denne haugen. Kanskje finnes sporene av den tredje haugen ennå skjult under bakken, sier Hoftun.

Gravhaugene er cirka fem meter høye og måler mellom 28-36 meter i diameter.

Husebygårdene var sentrale gårder gjennom vikingtiden og i middelalderen, med nær tilknytting til rikssamlingsprosessene.

Det er derfor knyttet stor spenning til om det kan finnes bevarte spor etter forhistoriske konstruksjoner av hus- eller gårdsanlegg her. Er man heldig kan man da ane sporene etter en gammel storgård, der makt har vært samlet i århundrer.

– Slike gårdsanlegg trenger ikke å ligge tett på selve gravhaugene, men kanskje på et av jordene rundt dagens gårdstun. I slike områder er det heller ikke uvanlig at man finner eldre gravanlegg, både mindre gravhauger av et eldre opphav, eller såkalte flatmarkgraver, som heller ikke i fortiden hadde klar markering på overflaten, avslutter arkeologen.

[email protected]