Hjem Nyheter Vurderer påskeåpen skole og barnehage

Vurderer påskeåpen skole og barnehage

Helt siden regjeringen stengte skoler og barnehager for ordinær drift fredag 13. mars som følge av den pågående koronapandemien, har barn av ansatte i kritiske samfunnsfunksjoner i hele landet hatt et barnehage- og skoletilbud.

–Vi har et tilbud i Drammen som svarer opp den oppfordringen som er gitt av regjeringen. Vi er i gang med å utforme tilbudet og kartlegge behovet for påsken, sier kommunalsjef for skole i Drammen kommune, Thomas Larsen Sola og kommunalsjef for barnehage i Drammen kommune, Anne Gjemmestad Nilsen.

Oppfordres av regjeringen

Regjeringen og partene i arbeidslivet oppfordrer barnehager og skoler til å holde åpent i påsken, også på helligdagene. 

Det vil variere hvor mange barn som har behov for tilbudet, og vi oppfordrer skoleeiere og barnehageeiere til å finne gode løsninger lokalt. Dette er den enkelte barnehage og skole som kjenner barna og elevene og vet hvilke barn og unge som trenger et tilbud i påsken, ifølge informasjon fra statlige myndigheter. 

Tilbudet som har fungert de siste tre ukene skal i hovedsak gjelde for barn av ansatte i kritiske samfunnsfunksjoner. Barn i sårbare og utsatte situasjoner. Det kan for eksempel være barn som har det vanskelig på grunn av sykdom, særskilte behov eller opplever en vanskelig livs- og hjemmesituasjon. Barnehage- og skoleeiere bør innhente kunnskap fra den enkelte barnehage og skole i vurderingen av behov.

Tilbudet bør rette seg særlig mot småbarn i barnehagen og småskolen, men kan også gjelde eldre barn og unge som trenger hjelp i påsken, ifølge veilederen fra regjeringen.

Mer svar over helgen

På spørsmål om det vil være aktuelt å ha et slikt barnehage- og skoletilbud i hele påsken svarer kommunalsjef for skole, Thomas Larsen Sola og kommunalsjef for barnehage, Anne Gjemmestad Nilsen at de er i ferd med å kartlegge behovet nå.

–Kommunen vil informere om hvilke skoler og barnehager som vil være åpne rett over helgen, sier Sola. 

[email protected]