Hjem Nyheter Kollektivpengene rekker bare ut sommerferien

Kollektivpengene rekker bare ut sommerferien

– Det er bra at kommunal- og moderniseringsministeren lover at staten vil stille opp under og etter koronakrisen. Men fylkeskommunen og kollektivselskapene i Viken trenger forsikring om at det vil komme mer penger til kollektivtrafikken. Ellers vil høstens kollektivtilbud være i fare, sier fylkesrådsleder Tonje Brenna. 

Kollektivselskapene i Viken, Ruter, Brakar og Østfold Kollektivselskap er i en vanskelig økonomisk situasjon, med store inntektstap som følge av at billettinntektene nærmest er borte, samt økte kostnader som følge av smittevernregler, blant annet innen skoleskyss.

– Nye bevilgninger til kollektivtrafikken i revidert nasjonalbudsjett gir kun en kortvarig hjelp til å holde kollektivselskapene flytende. Gitt at de første millionene som nå bevilges går til å dekke forskuddet Viken stilte opp med til selskapene, så vil bevilgningen i revidert nasjonalbudsjett rekke til et stykke ut i sommerferien, sier Tonje Brenna.

[email protected]sadrammen.no