Det blir kolonnekjøring med ledebil på dagtid i Spiralentunnelen i enkelte perioder framover. Foto: Geir A. Arneberg

Kolonnekjøring på dagtid i Spiralentunnelen

Skrevet av RED
24.09.2020 15:00 - OPPDATERT 25.09.2020 09:36

Siden noe arbeid i Spiraltunnelen må gjøres på dagtid vil det bli kolonnekjøring her i enkelte perioder, melder kommunen. Dette gjelder ikke i helgene, da det er fri ferdsel på dagtid.

– Entreprenøren vil i en periode framover ha behov for å utføre enkelte arbeider inne i tunnelen på dagtid mellom klokka 09.00–21.00. Det blir i disse periodene kolonnekjøring med ledebil gjennom tunnelen, sier prosjektleder Heidi Strandvik i kommunens Investeringsprosjekter

Kolonnekjøringen gjelder ikke i helgene, da det er det fri ferdsel på dagtid.

– Det må dessverre påregnes noe ventetid i ukedagene. I forbindelse med bringing (morgen) og henting (ettermiddag) av barn i Klokkargården naturbarnehage på Spiraltoppen vil det være fri ferdsel uten kolonnekjøring, sier Strandvik.

Heidi Strandvik håper på forståelse for at det i en periode vil være noe ventetid for å komme til og fra Spiralen.

Tunnelen vil fortsatt være nattestengt etter klokka 21.00

[email protected]