Hjem Nyheter Kommunen fraråder ferdsel i Kjøsterudjuvet

Kommunen fraråder ferdsel i Kjøsterudjuvet

Kommunen har vært på befaring på rasstedet sammen med to geologer. Geologene observerte flere løse steinblokker nær der hvor raset hadde gått, og kommunen ble anbefalt å fjerne og sikre disse løse blokkene.

Rassikring er kostbart, og det arbeides med å avsette midler til sikringen. Det vil ta tid å få fjernet eller sikret løse steinblokker. Kommunen vil ikke gjøre andre tiltak i Kjøsterudjuvet, som for eksempel å reparere stigen, før etter sikringsarbeidet er ferdig.

Kjøsterudjuvet er spektakulært, og langt-langt der nede renner Kjøsterudbekken, som kommer fra Gamledammen. Foto: Birgitte Simensen Berg

Rasutsatt

Kjøsterudjuvet er generelt rasutsatt, da det går små steinsprang i i juvet hvert år. Sannsynligheten for steinsprang er størst på våren, høsten og når det er mye nedbør. Mye nedbør gir også mye vann i Kjøsterudbekken, som igjen gjør det vanskelig å ferdes i juvet.

[email protected]