Hjem Nyheter Etablerer nærutvalg – kommunen søker engasjerte innbyggere

Etablerer nærutvalg – kommunen søker engasjerte innbyggere

Brenner du for barna på skolen eller i barnehagen,?for pensjonistene rundt deg, for mangfoldet eller for ungdommene i nærområdet ditt? Eller kanskje har du et sterkt engasjement for miljøet,?historien,?kulturlivet eller idretten rundt deg og dine? Da trenger vi deg.

– Vi i Drammen kommune ønsker å ha med deg som innbygger på laget. Vi trenger deg som har det lille ekstra engasjementet for stedet der du bor, sier ordfører Monica Myrvold Berg.

Nærutvalgene skal koble sammen folk som bryr seg om nærmiljøet sitt. Sammen skal vi få til noe mer enn vi kan gjøre alene. Det skal skapes økt dialog med kommunen, innbyggere, frivilligheten og andre aktører i kommunedelen.

– Vi trenger deg som tør og vil ytre dine meninger og ideer og som vil bidra til en enda bedre hverdag for alle i kommunen, sier ordføreren og oppfordrer innbyggerne til å melde sin interesse.

Lokalt engasjement

Nærutvalg skal etableres i alle ti kommunedeler og bestå av fire politikere og åtte innbyggere i hvert nærutvalg. Nærutvalgene skal styrke lokalt fellesskap og engasjement. Medlemmene skal møtes fire ganger i året og bestemmer selv om det skal legges opp til aktiviteter mellom møtene.

Nærutvalg skal bidra til å utvikle attraktive nærmiljø hvor særpreget ved den enkelte kommunedel tas vare på, og hvor lokale saker gjøres kjent for folkevalgte og kommunens sentrale ledelse.

De ulike kommunedelene er forskjellig. Derfor ønsker vi innbyggere som kan synliggjøre dette særpreget.?

Fire av plassene i nærutvalget settes av til innbyggere som vil bidra til et attraktivt lokalmiljø for barnefamilier, ungdom, seniorer og personer med funksjonsnedsettelse. De fire siste innbyggerplassene fylles av innbyggere som får frem et særpreg ved den enkelte kommunedel og vil være ulikt fra nærutvalg til nærutvalg. I tillegg til disse åtte plassene vil det settes av en plass til en ungdomsobservatør.

Det er fire folkevalgte i hvert nærutvalg. Disse er allerede på plass. De folkevalgte er i hovedsak faste medlemmer av kommunestyret. Politikerne sitter i nærutvalget for den kommunedelen de har lokal tilhørighet til.

Personer med ulik kompetanse kan bidra ved å identifisere de reelle behovene og mangfoldet skal brukes som en ressurs i utviklingen av nærmiljøene. Ved å bringe ulike grupper sammen kan vi videreutvikle nye ideer.

Som innbygger i nærutvalg har du et bredt nettverk og erfaring med å involvere andre. Du er opptatt av å formidle det folk er opptatt av inn i nærutvalget og dele informasjon fra nærutvalget med andre. Som innbygger representerer du kun deg selv, ikke lag/forening eller liknende.

For å få en kommune med aktive lokalsamfunn, er det menneskene som teller. Ingen tidligere erfaring med slikt arbeid er nødvendig. Kun engasjement.

[email protected]

 

BAKGRUNN: Nærutvalgenes viktigste oppgaver og mandat:

* Være en gjensidig informasjons- og kontaktarena mellom folkevalgte og lokalmiljøet. * Med folkevalgt menes kommunestyret med vararepresentanter.
* Være en lyttepost for lokale ideer og problemstillinger. Befolkningen skal kunne ta initiativ og fremme forslag til tiltak av betydning for kommunedelen overfor nærutvalget.
* Sørge for en bred involvering av innbyggerne i kommunedelen. Det skal være enkelt å medvirke og interessant å delta. Dette innebærer bl.a. tilrettelegging og gjennomføring av ulike aktiviteter for involvering.
* Nærutvalget skal involveres i saker som angår kommunedelen – tidlig i prosessen.