Hjem Nyheter Konfliktrådet kan hjelpe flere – helt gratis!

Konfliktrådet kan hjelpe flere – helt gratis!

Konfliktrådet Sør- Øst har registrert en nedgang i sivile saker hvor publikum tar kontakt for å få bistand i ulike konflikter. – Vi har god kapasitet til å ta imot saker. Hvem som helst kan ta kontakt med konfliktrådet for å få bistand i både nabokonflikter, familiekonflikter og arbeidskonflikter, sier Seniorrådgiver Lars Otto Justad.

Konfliktrådet Sør-Øst har totalt sett hatt en nedgang i antall saker i 2020, sammenliknet med samme periode i 2019. Covid-19-pandemien med mindre kriminalitet og færre anmeldelser er en av årsakene til lavere sakstall hittil i år.

Konfliktrådet Sør-Øst har mottatt 366 saker hittil i år, mens tilsvarende tall for 2019 var 419. Vold, trusler og vold i nære relasjoner dominerer statistikken. På landsbasis har konfliktrådene hittil i år mottatt 3 142 saker, mot 3 458 i 2019.  

Det har vært en økning i antall ungdommer som er idømte ungdomsoppfølging, men en nedgang i antall idømte ungdomsstraffer.

Med nedstengningen av Norge i forbindelse med Covid-19, ble all meklingsaktivitet stanset. Etter å ha brukt tiden på å forberede mekling på ulike digitale plattformer, iverksatte Konfliktrådet Sør- Øst – i likhet med resten av landet – mekling via skjerm eller telefon. Partene fikk i alle saker valget mellom å møtes digitalt eller avvente til fysiske møter igjen kunne avholdes. Mange ønsket skjermløsning for å bli ferdig med saken. Fra 22. april ble det gradvis åpnet for at sakene igjen kunne mekles fysisk, da tilrettelagt med hensyn til smittevern.

[email protected]