Hjem Nyheter Koronapandemien en trykk-koker for vold

Koronapandemien en trykk-koker for vold

I en tid der alle kulturaktiviteter er avlyst, og dagsentra, lokale møteplasser og eldresentra ikke holder åpent, blir enda flere eldre isolert i sine hjem. Noen vil da bli isolert hjemme hos personer som utøver vold mot dem.

Pensjonistforbundets leder Jan Davidsen mener det er all grunn til å være ekstra bekymret for de mest sårbare og utsatte eldre under koronapandemien, og har nå sendt et åpent brev til helse- og omsorgsministeren Bent Høie (H).

Et reelt problem

De siste fem ukene er hverdagen for Drammens eldrebefolkning snudd opp ned.

– Drammen Pensjonistforeningen har ikke fått henvendelser om økt vold mot eldre. Det er dermed ikke sagt at dette ikke er et problem i Drammen, som overalt i Norge, og det er klart at når slike kriser kommer så skaper det økt press på en allerede vanskelig situasjon for mange, sier Kine Langum, leder i Drammen Pensjonistforening.

Foreningen referer til en undersøkelse fra «Nasjonalt kunnskapssenter for vold og traumatisk stress», som ble ferdigstilt i 2017. Den bekrefter at vold mot eldre generelt er et stort problem.

Undersøkelsen sier av 2500 personer fra 65-90 år viser at ca 5 % (ca 40 000) personer har vært utsatt for vold, overgrep og omsorgssvikt i det siste året.

– Reelle tall kan være høyere da enkelte svake grupper ikke er tatt med.  Dette er derfor et område der kommunen bør øke sin innsats betraktelig, sier hun.

Vet ikke hvordan de skal be om hjelp

Pasient- og brukerombudet i Buskerud mottar svært få henvendelser fra pasienter eller brukere som opplever vold i nære relasjoner, og det har ikke vært noen henvendelser om dette knyttet til koronasituasjonen.

Mange eldre er i et avhengighetsforhold til sine pårørende, sier Anne-Lene E. Arnesen pasient- og brukerombud i Buskerud. Foto: Pasient- og brukerombudet i Buskerud

– Det betyr ikke at psykiske mishandling eller vold og overgrep ikke skjer, men viser bare hvor vanskelig det er å ta kontakt for å be om hjelp.  Dette er fortsatt et skambelagt tema, mange er forsvarsløse, eldre og skrøpelige og frykter represalier og straff dersom de sier fra. De har også ofte store hjelpebehov, og er derfor i et avhengighetsforhold til sine pårørende. Mange vet heller ikke hvor eller hvordan de skal be om hjelp, sier pasient og brukerombud i Buskerud, Anne-Lene E. Arnesen.

 Må øke innsatsen

– Vi vet også at et av de viktigste tiltakene er at fagpersoner fra kommunene er inne med tjenester fordi de har god observasjonskompetanse, sier Arnesen.

Under pågående pandemi lukkes disse hjemmene i større grad enn i en normalsituasjon, og kontroll og varslingsmulighetene  begrenses.

– Når pårørende blir slitne av større omsorgsarbeid enn de normalt må håndtere, og nå med svært lite avlastning, lite nattesøvn og egne helseplager, øker risikoen for at de utviser en adferd overfor ektefelle eller foreldre som ikke er akseptabel, sier hun.

Helsemyndighetene er tydelige på at kommunene må være ekstra oppmerksomme fremover slik at pårørende ikke får uforholdsmessige belastninger og omsorgsbyrder.

Redde for smitte

Drammen Pensjonistforening sier at de har vært i kontakt med eldre i omsorgsboliger i Drammen bekrefter at de får samme gode behandling fra kommunen som vanlig.

– Tilbakemelding fra pensjonister i egne hus og leiligheter i Drammen tyder på at de har det greit, bortsett fra at de savner kontakt med familie, venner og bekjente og ellers vanlige fritidsaktiviteter, sier hun.

De eldre i Drammen blir hardest rammet av koronaviruset fordi de er den mest

sårbare gruppen med høyest dødelighet i forhold til resten av  befolkningen i Drammen.

De er den gruppen som merker de største konsekvensene av smitteverntiltakene og de har kanskje ikke like god tilgang på sykehustjenester som andre.

Dette er kommunens ansvarsområde og i Drammen har vi sett at det er blitt gjort en solid jobb i forhold til alle de utfordringer de har møtt i kampen mot koronaviruset.

– Gode resultater de siste dagene har kommet etter hardt arbeide av de helseansatte i kommunen, sier hun.

Det som bekymrer mange eldre i Drammen, ifølge bekymringstelefonene, er angst for å bli smittet av koronaviruset og isolasjonen fra familie, venner og kjente.

– Mange i risikogruppen er enslige og situasjonen de befinner seg i gjør at mange blir sittende alene og dette påvirker den enkelte både fysisk og psykisk, sier leder for pensjonistforeningen i byen.

Noen råd fra Drammen Pensjonistforening i disse koronatider:

  • Pass på naboen din
  • Hjelp venner og kjente
  • Ring eller bruk digitale medier til kontakt med familie og venner
  • Pass på å få i deg nok mat til regelmessige tider
  • Lag litt ekstra hygge i hverdagen
  • Sov til faste tider
  • Hold deg i aktivitet
  • Reduser smitte ved å holde deg mest mulig hjemme
  • Ta hygiene på alvor

[email protected]