Hjem Nyheter Kraftig nedgang i antall Brakar-reisende

Kraftig nedgang i antall Brakar-reisende

For hele første halvår hadde Brakar ca 4,7 millioner påstigninger mot 6,6 millioner påstigninger første halvår 2019.  Dette utgjør en reduksjon på 28 prosent. Den største reduksjonen kom naturlig nok i april med en nedgang på ca 71 prosent.

For hele 2. kvartal 2020 var reduksjonen i antall påstigninger 46,5 prosent mot 2019.

Reduksjon i antall reiser og stenging av tilgang til sjåfør for billettkjøp har ført til en kraftig reduksjon i billettinntekter. Pr mai hadde Brakar tapt i underkant av 30 millioner kroner i billettinntekter.

Figuren viser omsetning pr uke mot en gjennomsnittlig normaluke. I uke 20 startet skolene igjen, og vi ser et hopp i omsetning da mange igjen kjøpte en periode- eller ungdomsbillett.

[email protected]o