Det er 1.759 arbeidsledige innvandrere i Drammen nå. Det er en kraftig økning etter at koronaviruset traff oss. ILLUSTRASJONSBILDE

Kraftig økning i ledigheten blant innvandrere

Skrevet av Yngve Johnsen
22.08.2020 14:00 - OPPDATERT 23.08.2020 11:13

Koronakrisen har som kjent gitt stor økning i ledigheten i Norge. For innvandrere har utslagene vært enorme, også i Drammen.

Arbeidsledigheten i Norge har skutt i været etter nedstengingen av samfunnet 13. mars. Om vi ser bort fra innvandrere, så har ledigheten økt fra 1,7 prosent i første kvartal, til 4,9 prosent i andre kvartal, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).
Om vi kun ser på innvandrerne i Norge, så har økningen vært formidabel, fra 5,5 prosent til 13,7 prosent. Antallet har økt med hele 60 prosent.

Noe mindre i Drammen

Vi har tatt en titt på de lokale tallene, og finner at økningen av ledige innvandrere i Drammen har vært svært stor også her - om enn ikke fullt så stor som på landsbasis. Totalt er det nå 1.759 arbeidsledige blant yrkesaktive innvandrere bosatt i Drammen, og dette er 938 flere enn i forrige kvartal. Det betyr en økning på 114 prosent her. Andelen blant yrkesaktive har økt fra 6,3 prosent til 13,5 prosent, viser SSB-tabellene.

Mange er permitterte 

– I Norge er det vanligvis svært få permitteringer og relativt stabile arbeidsledighetstall. Etter utbruddet av korona har mange norske bedrifter måttet permittere sine ansatte, poengterer SSB.

– Mange av de registrerte ledige er permitterte personer som søker om dagpenger som følge av koronatiltakene, understreker tallbyrået.

SSB skriver i sin artikkel om temaet at innvandrerne som har hatt den største økningen kommer fra Asia og EU-land i Øst-Europa. – Det er noe flere menn enn kvinner knyttet til økningen, opplyses SSB.

Rangert etter størst andel

Som innvandrere regnes personer som er født i utlandet av utenlandsfødte foreldre, og bosatt i Norge. Norskfødte med innvandrerforeldre regnes ikke som innvandrere.
En titt på landsoversikten viser at Værøy kommune ytterst i Lofoten har den høyeste andelen ledige innvandrere i Norge, med hele 35 prosent. 

I gamle Buskerud er det Hol kommune som har størst andel, med nesten 31 prosent. Blant de 316 kommunene med nok tallmateriale, så kommer Drammen på 99. plass.

[email protected]

[annonse]
 

Les mer om:

Arbeidsledighet