Hjem Kultur Kulturarenaer kan få gjesteoppholdsstøtte

Kulturarenaer kan få gjesteoppholdsstøtte

Ordningen er tverrfaglig og gjelder alle de kunst- og kulturområdene Kulturrådet dekker: Visuell kunst, scenekunst, musikk, litteratur, tverrkunstneriske uttrykk og kulturvern.

Støtteordningen skal bidra til kunstnerisk og faglig utvikling av produksjon og formidlingsarbeid i kunst og kulturarenaene, styrke og utvikle programtilbudet på høyt kunstnerisk nivå for et allment publikum. Ordningen skal også bidra til internasjonalt samarbeid og utveksling.

Gjesteoppholdstøtten ble initiert av Kulturrådet som en forsøksordning i 2014. Erfaringene etter fem år med ordningen er positive, og fra og med 2019 er gjesteoppholdsstøtten etablert som en fast tilskuddsordning under Norsk kulturfond, med to årlige søknadsfrister. 
Søknadsfristen er 2. september.

[email protected]