Hjem Kultur Kvinner i vikingtiden – tema for foredrag 4.mars

Kvinner i vikingtiden – tema for foredrag 4.mars

I dette foredraget tar historiker Kim Hjardar en rundreise i ulike kvinneroller fra vikingtiden og viser at kvinner ikke bare utøvde stor makt innenfor gårdsfellesskapet, men at mange kvinner også holdt viktige samfunnsmessige posisjoner og var både lokale ledere og styrere av samfunn. Det var en klar sammenheng mellom kvinner og makt i vikingtiden.

Bildet av de norrøne kvinnen utelukkende som husfrue eller frille eller som en passiv partner til mannen, er ikke representativt for hennes rolle i vikingtiden. De var diktere, legekoner, dyktige håndverkere og entreprenører med egne skip. Kvinner ledet ekspedisjoner og drev handel, og de spilte en viktig rolle som kunnskapsformidlere, oppdragere og voktere av samfunnets verdier.

Kim Hjardar er historiker og lektor med hovedfag i vikingtid og nordisk middelalderkultur fra Universitetet i Oslo. Han har lang erfaring med formidling av vikingtiden gjennom tekst, bilder og arrangementer. Han jobber i dag som lektor i historie og samfunnsfag ved St. Hallvard videregående skole. 

Arrangementet er i samarbeid med Lidir Viking og Buarskyttarlag.

[email protected]