Hjem Nyheter Kvinners egen kampdag på søndag

Kvinners egen kampdag på søndag

En nasjonal kvinnedag ble arrangert for første gang i USA i 1909. Året etter ble en internasjonal kvinnedag vedtatt på Sosialistinternasjonalens konferanse i Danmark der over 100 kvinner fra 17 land deltok. 8. mars ble etablert for å hedre bevegelsen for kvinners rettigheter. Samt å bygge opp allmenn stemmerett for kvinner. Etter FNs internasjonale kvinneår i 1975 ble dagen i 1977 gjort til en FN-dag, ifølge Wikipedia.

Leder i Fellesorganisasjonen (FO) i Viken og medlem i Kvinnefronten i Trondheim, Ingunn Strand Johansen mener at det fortsatt er mange kampsaker som er like aktuelle i dag, som det kvinnene sto opp for på 1970-tallet.

–Kvinner ligger fortsatt langt etter menn lønnsmessig. Og slik det ser ut nå er det først i 2070 at lønnen mellom menn og kvinner vil være utlignet, opplyser Ingunn Strand Johansen.

Abortsaken  

Senest i 2019 gikk kvinner i tog 8. mars mot innstramming i den nye abortloven som ble vedtatt i Stortinget. I år er abortsaken tema på flere av parolene i 8. marstoget i Drammen.

–Vi gikk i demonstrasjonstog for å få selvbestemt abort og bestemme over egen kropp på 1970-tallet. Sakte, men sikkert har de knepet inn igjen. Det innebærer at abortloven i seg selv er under angrep, sier Johansen.

Medlem i Drammen kvinnesaksforening, Anita Hansen forteller om parolen med påskriften «Abort er kvinners eget valg – vekk med nemndene».

–Det er ikke behov for nemnder hvor det er menn som bestemmer om en kvinne skal få ta abort, eller ikke. Det kan kvinner selv avgjøre, forteller Hansen.

–Kvinner bruker ikke abort som prevensjon og da er det klokt at kvinner selv får bestemme over egen kropp, supplerer Johansen.

Lang fartstid

Ingunn Strand Johansen gikk i sitt første 8. mars tog i 1975. Da var hun student i Trondheim og medlem i Trondheim kvinnesaksforening.

–Da jeg flyttet til Drammen på 1980-tallet tok jeg opp tradisjonen med å gå i tog igjen. For jeg opplever at det er viktigere enn noen gang å stå opp for viktige saker som berører kvinner, sier hun og ramser opp: Nei, er ikke samtykke til samleie. Vi har også sett på lovverket i forhold til bevisbyrden etter en voldtekt, hvor den som er utsatt for voldtekt er angriperen og overgriperen er offeret. I tillegg har vi MeeToo og arbeidsavklaringspenger hvor ofte kvinner er spesielt berørt.

Arbeidsparolene med seks timers dager og fulltidsstillinger er også sentrale i årets tog.

–Blir du alene må du faktisk ha en inntekt som du som kvinne kan brødfø deg og barna med, poengterer Johansen.

Anita Hansen har markert 8. mars i en årrekke og er opptatt av forholdene som kvinner og barn lever under i flyktning leire.

–Kvinner og barn på flukt opplever en stor belastning. Og mange av kvinnene som kommer til Norge er høygravide nettopp for å beskytte seg selv for voldtekt under flukten. Det er alvorlig å tenke på, forteller Hansen.

Ny togrute 

I Drammen markeres åpningen av årets kvinnedag med en appell av kvinnepolitisk ansvarlig i SV, Sahar Madahian, på Strømsø torg. Deretter går årets tog fra Strømsø torg, inn Tordenskioldsgate før det svinger opp Knoffs gate og krysser Bjørnstjerne Bjørnsonsgate, og så videre opp Knoffs gate til Marienlyst skole.  I aulaen på Marienlyst skole markeres festmøtet med servering av vafler, kake og kaffe. Sykepleieforbundets trommekorps trommer folket til ro etter bespisningen. Deretter følger en rekke appeller før dagen avrundes.

–Vi har valgt å flytte festmøtet til Marienlyst skole da vi har vokst ut av Folkets Hus på grunn økende interesse for kvinnenes egen kampdag, forklarer Ingunn Strand Johansen, som sammen med Anita Hansen og 8. marskomiteen i Drammen ønsker både menn og kvinner til å delta på årets markering.

–Børst støv av joggeskoene og møt opp.

[email protected]