Hjem Nyheter Leder i Drammen Scener tilbakeviser kritikk

Leder i Drammen Scener tilbakeviser kritikk

Pleym mener AP-politikeren ikke har satt seg inn i hvordan driften hos Drammen Scener AS faktisk foregår, og heller ikke hvor mange lokale aktører som har arrangementer på scenene. Sjefen for Drammens kulturhus er oppgitt over at Vannebo kommer med kritikk av driften, når han selv har vært med på å vedta føringene som Drammen Scener skal drive etter. – De står i den enstemmig vedtatte eierstrategien og den årlige driftsavtalen med kommunen. Vi har fått et oppdrag av kommunene og det oppdraget utfører vi, fastslår han. 

Stemmer ikke med fakta
Pleym ble hentet inn til sjefsrollen i 2016, på en tid da driftselskapet og dets styringsform var godt etablert. Hans jobb er å drive selskapet etter rammene som er gitt av eieren Drammen Kommune. Han mener Vannebo sitter fast i fortida, og dessuten at kritikken ikke treffer.

– Han kommer med påstander og synsing som overhodet ikke stemmer med fakta, sier Pleym, og påpeker at det var langt flere konferanser på Union for ti år siden. Blant annet var det i følge Drammen Sceners tall 517 kurs/konferanse på Union i 2008, mens i 2018 var kun 225. Han påpeker også at Vannebo som lokalpolitiker sitter på eiersiden av Drammen Scener, og har selv vært med på å bestemme eierstrategien. – Han har vært med å enstemmig vedta en eierstrategi, hvor det står tydelig hva formålet med selskapet er. Og på fire år har ikke han eller AP kommet med ett forslag til endring av den, fortsetter Pleym. 

Risiko
Han sier det er helt uriktig at konferansevirksomhet stjeler tid og tilgang fra lokale aktører. Han viser til at konferanse og kurs kun utgjør rundt 29 % av arrangementene på Union og Teatret, og at inntektene fra disse arrangementene er avgjørende for at regnestykket skal gå opp. De er trygge penger i en bransje som ellers er full av usikkerhet.

– I kulturvirksomhet vet man aldri hvordan det går. Man vet ikke om folk møter opp, selv på store artister. En konsert som går i tap må ofte ha 10-20 konserter med overskudd for å dekke dette tapet. Så man må ha andre bein å stå på, som servering og konferanser og event. Når vi selger en konferanse eller eventpakke så er det en sikker inntekt med null risiko. Mens kultur er nesten 100 % risiko hver gang, sier Pleym. 

Politikernes vilje
Drammen Scener AS hadde i 2019 ca. 9,2 millioner i driftsstøtte og ca. 10 millioner i støtte til husleie for Drammens Teater og Union Scene, hvorav husleien for Union Scene går til Papirbredden Eiendom som kommunen eier 40 % av. I eierstrategien fra 2016 står det blant annet dette om formålet med eierskapet: «Drammen Scener er organisert som er aksjeselskap med samfunnsmessig formål, og kommunen forutsetter at virksomheten drives faglig profesjonelt og effektivt, med størst mulig grad av selvfinansiering.»  Det står også i eierstrategien at «Det kommunale tilskuddet er primært å anse som en subsidiering av det lokale kulturlivet i Drammen. . .» 

Lokale aktører har 40 til 70 % rabatt på leie av scenene på Union Scene, og Pleym er klar på at alle er velkomne til å leie så lenge det er ledig. Hovedscenen koster eksempelvis 18 000 kroner på en ukedag enten kveld eller dagtid for kommersielle aktører, mens lokale kulturaktører får den til 7 000 kroner. Klubbscenen går for 5 000 kroner til kommersielle og 2 500 kroner for lokale.

Dersom politikere ønsker billigere leie for lokale kulturaktører er det en enkel løsning på det mener lederen. – Det krever at kommunen lager ordninger for husleiestøtte til lokale aktører, slik de nå snakker om. Vi kan jo ikke trylle, hvis kravet fra eier er å drive forretningsmessig må vi ta betalt for våre tjenester. Dette handler om politikernes vilje og hvor mye penger de ønsker å bruke på dette området, sier Pleym.