Hjem Nyheter Liv Evju æresmedlem i Kvinnesaksforeningen

Liv Evju æresmedlem i Kvinnesaksforeningen

Hva har Ingeborg Marcussen, Mathilde Gram, Hanna Winsnes, Anniken Pettersen, Henriette Wulffsberg, Othilde Bie, Trine Dietrichs og Astrid Bjellebø Bayegan til felles? Svaret er at dette er damer som hver på sin måte har brutt barrierer og vært rollemodeller for mange kvinner i sin samtid, men som likevel i stor grad er ukjente navn for drammensere flest i dag.

Som på mange andre samfunnsområder dominerte også menn historieskrivingen helt frem til vår tid. Ensidig fokus på menn og deres prestasjoner preger dermed også byhistorien. Derfor har ikke kvinnene fått den plassen i manges bevissthet som de hadde fortjent. Og derfor er det neppe mange som vet at Mathilde Gram var Norges første kvinnelige baker med fagbrev, ei heller at Ingeborg Marcussen var Norges første rørleggermester eller at Othilie Bie og Trine Dietrichs var de første kvinnene i et bystyre som før deres tid bare hadde bestått av menn.

Dokument for ettertiden

Med stor energi, målbevissthet og kunnskap har Liv Evju sørget for at deres historie kan bli fortalt og løftet frem for dagens drammensere. Hun er hovedarkitekten bak brosjyren «Kvinnehistorisk byvandring i Drammen» som løfter dem frem for et bredt publikum.

– Publikasjonen vil stå som et vesentlig dokument for ettertiden, skriver Drammen Kvinnesaksforening i begrunnelsen for æresprisen.

Foto: PrivatBrosjyren er gjennomarbeidet og legger til rette for at drammenserne kan gå rundt i byen og se på stedene de preget, samtidig som de ser på hva disse historiske personlighetene sto for og gjorde.

– Det er et imponerende arbeid Liv Evju har utført og vi er veldig stolte av å tildele henne Drammen Kvinnesaksforenings ærespris for 2020, sier leder Hilde Glenne.

Begrunnelse for  prisen

Her er hele begrunnelsen for prisen: «Liv Evju har innhentet, bearbeidet og i treffende og gode ordelag presentert svært viktig lokal kvinnehistorie i en delikat brosjyre med kart, lett tilgjengelig og pedagogisk gjennomarbeidet med tanke på et bredt publikum. Publikasjonen vil stå som et vesentlig dokument for ettertiden i en byhistorie så altfor preget av ensidig fokus på menn og deres prestasjoner. Selv om Liv hele veien har rapportert til styret i DKF og etterspurt deres valg og spørsmål, er det hun som egenhendig, energisk og etterrettelig har arbeidet som detektiv, historiker, journalist og fotograf for å nøste frem informasjon om drammenskvinner av alle samfunnslag, både kulturelt, samfunnsmessig og historisk. Hun har også rent praktisk og konkret invitert til en historisk pilegrimsreise i en hittil altfor ukjent historisk verden, fylt av spennende, lokale kvinneskikkelser. Dermed kan vi alle lære samtidig som vi beveger oss omkring i bybildet, til glede for både kropp og sjel. Drammen Kvinnesaksforening ønsker på denne måten å takke Liv Evju for hennes brosjyre «Kvinnehistorisk byvandring i Drammen».»

[email protected]