Hjem Nyheter Livet er sårbart – åpenhjertig intervju med Ivar Flaten

Livet er sårbart – åpenhjertig intervju med Ivar Flaten

Fredag 13. september 2019 var Ivar Flaten på sin vante spinningtime med kameratgjengen. Etter den harde økta på sykkelsetet ble han plutselig akutt dårlig. Han slet med å få puste og hadde et voldsomt trykk i brystkassen. Han kastet opp og huden var blek og klam. Snartenkte kamerater ringte 1-1-3 og da ambulansen ankom treningsstudio, viste et EKG at han hadde et massivt hjerteinfarkt. Legen på sykehuset beordret ambulansepersonellet til å kjøre rett til Rikshospitalet. På vei ned til ambulansen stanset hjertet til 64-åringen. Hjertekompresjon ble umiddelbart satt i gang. Og da Ivar Flaten kom til seg selv var det vennlige smilet til den kvinnelige ambulansemedarbeideren det første han så.

– Jeg har blitt fortalt i ettertid at kombinasjon av hjerteinfarktet og hjertestansen som jeg fikk var så alvorlig at fire av fem ikke overlever, forteller Ivar Flaten.

Sårbart 
Faren til Ivar Flaten hadde hjerteproblemer og overlevde ikke hjerteinfarktet som rammet han som 64-åring i 1991.

– På den tiden hadde ikke helsevesenet like gode løsninger og metoder som nå, så han døde dessverre. Og jeg har tenkt mye på det å være på samme alder som faren min da jeg plutselig ble rammet selv.

I ettertid har den profilerte dialogpresten gjort seg tanker om hendelsen som holdt på å koste han livet for fire måneder siden.

– Livet er sårbart og det kort vei mellom normalitet og stor dramatikk. Det vet jeg godt gjennom jobben min som prest. Men når det rammer en selv er det noe helt annet, sier han og forteller at familien ble sterkt berørt.

– Min datter var på samme spinningtime og fikk med seg alt som skjedde da hjertet mitt stoppet. Da kona og sønnen på vei til Rikshospitalet ble de forbikjørt av ambulansen med fulle sirener og stor fart i rushtrafikken, ble dramatikken enda tydeligere.

I ettertid har familien blitt enda mer knyttet sammen.

– I vår familie, som i utgangspunktet var ganske tette, har vi blitt enda mer bevisste på å ta godt vare på hverandre, summerer Flaten.

Pedagog og konsulent
Ivar Flaten er for drammenserne kjent som dialogpresten. For helt siden han ble ordinert som prest i Fjell 2006 har han jobbet med å bygge broer mellom de ulike tros- og livssynsretningene i byen. Og gjennom arbeidet i Drammen og omegn tro- og livssynsforum (DOTL), Gjestebud og som en av gründerne av Drammen Sacred Music Festival, har han vært med på å sette integrering på kartet. Nå jobber han som daglig leder ved Kirkelig Dialogsenter Drammen, og dialogprest for Tunsberg Bispedømme med kontor i Fjell kirke. Men det kanskje et fåtall som har kjennskap til er at Flaten også er utdannet lærer. Etter lærerskolen i 1983 ble han hyret inn for å drive markedsføring av folkehøgskolene i Norge i. Det var samme året som PC-en ble introdusert på markedet.

– Sjefen på kontoret hvor jeg jobbet var teknologisk interessert. Det ble det kjøpt inn en PC med fargeskjerm, matriseskriver og 10 Megabyte harddisk og 265 K minne, minnes Ivar Flaten.

Med den første versjonen av Word Perfect, Dataease og Lotus 123 startet et nytt kapittel i livet til Ivar Flatens karriere.

– Med regnearket Lotus 123 kunne vi sette opp budsjett. Det var til stor hjelp da folkehøgskolene skulle søke om statsstøtte og under styremøter kunne jeg bruke programmet til modellering av ulike scenarier, forklarer han.

Han utviklet også et system for den enkelte skole som kunne brukes til elevadministrasjon, rapportering og så videre. Ledelsen i organisasjonen så ikke verdien av dette, og Flaten sa opp stillingen ved folkehøgskolekontoret og startet opp som frittstående konsulent med mange av landets folkehøgskoler på kundelisten.

Departement 
Før han ble headhuntet av Kirke- og utdanningsdepartementet jobbet han i Asker kommune som IT-veileder og leder ved en skole.

– I Asker kommune var det stor interesse for å bruke data i det pedagogiske arbeidet. Resultatene i Asker førte til at departementet ønsket å bruke meg som rådgiver i grunnskoleavdelingen i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet (KUF) som det het den gang. Det var også i jobben som rådgiver jeg deltok i utvikling av de første planene om IT i utdanningen, forteller Flaten.

I sin tid som rådgiver ved departementet skrev også Ivar Flaten notater og taler til daværende statsråder i Kirke- og utdanningsdepartementet på sitt fagfelt. Etter en tid fikk han jobben som leder av etter- og videreutdanning i Kirke- og utdanningsdepartementet for 350 ansatte. Han var også sekretær for gruppen som forberedte etableringen av Utdanningsdirektoratet.

– Det var en interessant tid, sier og forteller at han også fikk ansvar for den tradisjonelle juleavslutningen for alle departementene. Det ble mitt første møte med Svein Tindberg. Senere har jeg engasjert ham både i Fjell kirke og i Drammen Sacred Music Festival flere ganger.

– Et tusenårsskifte skaper mange tanker og følelser Slik var det også høsten 1999. Svein Tindberg hadde en voldsom suksess med Markusevangeliet på slutten av 90-tallet på Det norske teateret og Riksteateret. Nå jobbet han med en ny forestilling basert på Apostelgjerningene og Johannes´ åpenbaring. Før forestillingen ble lansert på teateret, laget han en kortversjon av forestillingen til stor begeistring hos de regjeringsansatte på juleavslutningen 1999, erindrer Ivar Flaten.

Veiskille
Etter lederjobben i departementet gikk veien videre til et privat IT-selskap som jobbet med dataløsninger for utdanningssektoren i Norge.

–Jeg hadde ansvaret for storkunder i skjæringspunktet mellom administrativt og pedagogisk programvare. I jobben fungerte jeg mer eller mindre som data-evangelist som reiste rundt og solgte ideer, holdt foredrag og fortalte om muligheter, sier han.

Da firmaet han jobbet i ble kjøpt opp av et annet dataselskap, sto Ivar Flaten ved et nytt veiskille.

–Jeg nærmet meg 50 år og måtte tenke gjennom om jeg ønsket drive med salg av dataløsninger resten av livet. Resultatet ble, kort fortalt, at jeg fortsatte på teologistudiene som jeg hoppet av i 20-årene, sier Flaten. Teologistudiene ble fullført høsten 2005.

Overgangen fra en godt betalt lederlønn til å bli student på fulltid, var krevende. Og Ivar Flaten var derfor nødt til å noen ekstrajobber for å få økonomien til å gå rundt. Han jobbet blant annet med lærere og studenter ved Menighetsfakultetet for å hjelpe til med overgangen til IT-baserte studieløsninger. Dette kom for fullt med nye retningslinjer for universitet og høyskoler i 2003. Etter eksamen fikk han stillingen som vikarprest i Strømsø menighet i 2006. Året etter ble han innsatt som sokneprest i Fjell Menighet. En stilling han hadde til han tiltrådte stillingen som daglig leder ved Kirkelig Dialogsenter Drammen i januar 2018.

Brobygger 
Knaggene er mange når Ivar Flaten summerer opp sitt yrkesaktive liv. Knagger han bruker aktivt i sitt arbeid som dialogprest og i møte med medmennesker.

–Min oppgave er å jobbe for fellesskapet og være en brobygger, forklarer han.

Etter hjerteinfarktet i fjor høst er han tilbake i full vigør og har kalenderen fylt opp med spennende møter og oppdrag. Og i disse dager slipper Ivar Flaten en egen podkast der han snakker med folk fra Drammen som har levd en stund.

–Ideen med podkasten «Ypsilonsamtaler», er å møte drammensere som ønsker å dele sin historie, røper Ivar Flaten. -Vi som bor her har røtter i 150 land og det er utrolig mange fascinerende livshistorier som venter på å bli delt.  

Denne våren fyller Ivar Flaten 65 år og har på ingen måte tenkt å hvile på sine laurbær.

–Jeg har en veldig spennende jobb og har mye ugjort ennå. Holder helsa, blir det nok en stund til jeg vurderer å pensjonere meg, smiler Ivar Flaten.

[email protected]

 

FAKTA

  • Ivar Flaten, født 1955 i Oppdal
    Dialogprest og daglig leder ved Kirkelig Dialogsenter Drammen.
  • Prest i Drammen fra 2006
  • Sokneprest i Fjell kirke fra 2007
  • Gjestebud Drammen 2006
  • Drammen og omegn tros- og livssynsforum (DOTL) 2007
  • Internasjonale Drammen 2016
  • Etablert Kirkelig Dialogsenter Drammen 2018

KILDE: www.kddrammen.no