Hjem Nyheter Lokale borettslag får gratis laderådgivning

Lokale borettslag får gratis laderådgivning

Norge trenger en storstilt utbygging av ladetilbud for elbiler, og særlig for dem som bor i borettslag og sameier. Men hva skal man bygge? Hvilke tilbud finnes – og hva er riktig pris? Det finnes hjelp for de styrene som ønsker å få råd på veien.

Trygge råd for framtida
Et samarbeid mellom Elbilforeningen, Fossilfri 2030 og Viken fylkeskommune kan føre til at mange flere borettslag kommer i gang med planlegging og bygging av lading i boligselskap.

Aksel Jermstad/Norsk elbilforening

– Folk som bor i borettslag eller sameier skal være trygg på at ladeløsningen som velges både er framtidsrettet og økonomisk forsvarlig, sier Tormod Bergheim (bildet), lederen for laderådgivningstjenesten i Norsk elbilforening. De har lang erfaring med å gi råd til utbygging av mindre og større ladeanlegg.

Gode løsninger krever kunnskap
– Vi bidrar med befaring, råd om hvilke krav som styret i boligselskapet skal stille til anlegget og gjennomgang av tilbud. Det gjør at de som har ansvar for innkjøpet blir trygge på at det blir et godt resultat, understreker Bergheim, som er opptatt av at boligselskapet skal få den hjelpen de trenger. Elbilforeningens laderådgivere har erfaring innen elektro, styringssystemer og økonomi, og har de siste årene gjennomgått mer enn 1500 tilbud på ladeanlegg.

– Ingen sameier er like, og det finnes nå et utall av tilbydere i markedet. Det er vanskelig å skille dem fra hverandre uten tilstrekkelig kunnskap om feltet, sier han.

Kostnadsfri støtte
– Vi samarbeider med Elbilforeningens laderådgivere slik at borettslag i hele Viken som trenger hjelp kan få det kostnadsfritt, forteller Anne Beathe K. Tvinnereim, Fylkesråd for klima og miljø i Viken fylkeskommune. Støtte fra Interreg og Miljødirektoratet til prosjektet Fossilfri2030 gjør dette mulig.

– Viken fylke har skjønt det. Å gi flere som bor i blokk mulighet til å lade elbilen hjemme, bidrar til at enda flere enn før kan kjøre elbil og være med på å redusere utslippene fra biltrafikken, sier generalsekretær i Elbilforeningen, Christina Bu.           

Elbilforeningen arbeider for at det skal komme en nasjonal støtteordning for bygging av ladeanlegg i borettslag og sameier, slik regjeringen ble enige om i Granavolden-plattformen.

[email protected]