SKADE: Setningsskadene i pakkhuset har sannsynligvis oppstått etter at leilighetskomplekset ble bygget vegg i vegg. PÅL-HENRIK HAGEN

- Må bare rives, mener utbygger

Skrevet av Pål-Henrik Hagen
18.12.2019 15:30 - OPPDATERT 13.01.2020 11:35

Eiendomsutvikler Erik Christoffersen mener bakgårdsbygningen i Kirkegata 5 må rives. Han eier halvparten av firmaet BACI Invest AS som ønsker å bygge et større leilighetskompleks på tomta.

- Det er så forfallent at det må bare rives. Det har kommunen innsett selv også. Vi har ikke fått godkjenning til å rive ennå, men kommunen har undersøkt saken selv og konkludert med at bygningen kan rives, sier Christoffersen. Det har ikke lykkes Byavisa å få svar fra kommunen med bekreftelse på hvorvidt byggeier skal få rivningstillatelse. 

BACI Invest AS er i prosess med kommunen om å starte planarbeid på eiendommen og få godkjent bygging av leiligheter i bakgården til Kirkegata 5. Eiendommen består av Tårnvillaen ut mot Kirkegata, samt pakkhuset. Begge bygg har verneklasse A, og kun bakgårdsbygget er planlagt revet. 

Vurderer ikke restaurering 

Eiendomsutvikleren er ikke enig med Ulf Teigen fra Murbyen Oslo, som mener at bygget er fullt mulig å bevare. - Det må stå for hans regning. På baksiden mot Albums gate kan man se at hele muren er sprukket tvers gjennom. Vi har sagt til kommunen at det er deres ansvar hvis vi ikke får rive og det skjer noe mot naboen, sier Christoffersen. Han har aldri vurdert restaurering av pakkhuset og mener det er lett å snakke om bevaring når det dreier seg om andres eiendom. 

- Det er mye lettere å bruke andres penger enn sine egne. Og det er alltid noen såkalte eksperter som sier vi kan gjøre det og det. Han eksperten kan kjøpe bygget av meg å restaurere det sjøl, sier Christoffersen. 

Treg saksgang

Han anser det som lite sannsynlig at rivningstillatelse ikke blir gitt, og vurderte ikke dette som noen risiko da han kjøpte eiendommen med tanke på å bygge leiligheter der, selv om bakgårdsbygget har høyeste verneklasse. Christoffersen sier også at tidligere eier ga han papirer på at man kunne rive bygget. 

Pål-Henrik Hagen

-Det er ikke noe kulturminne synes jeg, når det står og faller fra hverandre. Vi går for byggesak og prosjektet vi har planlagt, sier han. Christoffersen og samarbeidspartnerne har ventet med å rive til de får godkjent det nye leilighetsprosjektet. Han kan ikke si hvilken størrelsesorden dette blir nå, men en tidligere plan fra 2016 hadde et bygg på rundt seks etasjer. De forrige planene stoppet opp på grunn av komplikasjoner i forhandlingene med kommunen. 

Christoffersen er generelt oppgitt over treg saksgang. - Det har stoppet opp fra kommunens side. Etter korrupsjonssaken og på grunn av kommunesammenslåingen har de omtrent ikke behandlet saker i det hele tatt. Det er utrolig frustrerende. Alle som driver med utvikling i Drammen er helt oppgitt, sier han.  

Christoffersen kjøpte Kirkegata 5 i 2016 for 24 millioner kroner med sitt firma Christoff Eiendomsutvikling AS. Det ble så solgt videre til BACI Invest AS for 33 millioner kroner i 2017. Christoffersen er også styreleder i BACI og har en 50 % eierandel

[annonse]