Hjem Nyheter Mange elever i Drammenskolene får spesialundervisning

Mange elever i Drammenskolene får spesialundervisning

Hvis en elev ikke har tilstrekkelig utbytte av den vanlige opplæringen, kan han eller hun ha rett til å få spesialundervisning. Dette er et viktig punkt i opplæringsloven. I Drammen kommune var det i fjor 617 elever som tok imot tilbudet om dette. 

Andelen i Drammen

I hele Norge var det i fjor nesten 49.000 elever fra første til tiende trinn som fikk spesialundervisning. Dette utgjorde 7,7 prosent av alle elevene i grunnskolen. 

Vi har dukket ned i de lokale tallene, og finner at de 617 elevene i Drammen utgjør en andel som er nøyaktig det samme. Og ikke bare det; utviklingen i Drammen de siste fire årene er lik det som vi ser i resten av landet med en tilbakegang på 0,2 prosentpoeng. 

Om en ser på landsoversikten fra 2019, med tall fra 423 kommuner, så kommer Flå kommune her i gamle Buskerud på topp, med hele 21 prosent av elevene. To mindre kommuner er uten spesialundervisning i det hele tatt. På denne listen kommer Drammen rett under midten på 242. plass.  

Størst og minst andel

Det er altså store forskjeller på dette området, men en skal være forsiktig med å slå fast at behovet er større eller mindre på bakgrunn av disse tallene. Det kan nemlig være slik at kommuner med høy andel har bedre forutsetninger for å gi tilbud. Men det kan også være behovet som er større, så klart. Sikkert er det i alle fall at statistikken gir et korrekt bilde av hvordan situasjonen er akkurat nå i de ulike kommunene.

I gamle Buskerud er det Hol, Nes og Ål kommuner som har størst andel, etter Flå, alle med om lag 14 prosent. Minste andel har Røyken kommune, med srøye seks prosent. 

Bedre tilpasning

– Hvis foreldrene eller skolen er bekymret for om et barn ikke har godt nok utbytte av opplæringen, skal skolen forsøke å tilpasse bedre for barnet. Hvis det ikke er tilstrekkelig, må skolen og PP-tjenesten vurdere og gi råd om hva barnet trenger, og skolen må fatte et vedtak, poengterer direktoratet.

– Spesialundervisning kan for eksempel være at eleven jobber etter andre læringsmål enn andre elever, at en lærer følger opp eleven i klassen eller at eleven får særskilt tilpasset utstyr. Undervisningen skal være tilpasset elevens behov, forklarer Utdanningsdirektoratet i en artikkel på sine nettsider.

[email protected] 

 

Spesialundervisning

Antall elever, og andelen av alle. 2019. Kilde: SSB

 

Kommune  Antall     Andel                  

Flå                    23       21,1

Hol                  63       15,3

Nes                 47       14,2

Ål                    79       14,2

Hemsedal     43       13,7

Hole              113      12,2

Gol                 54       10,7

Flesberg        33       10,6

Sigdal             42       10,5

Krødsherad  25       9,8

Modum         141      8,9

Ringerike      288    8,4

Hurum          93       8,1

Nedre Eiker  262    7,8

Rollag                 9      7,8

Drammen        617    7,7

Lier                   257    7,5

Nore og Uvdal   18       7,1

Øvre Eiker         162    7

Kongsberg         235    6,9

Røyken               185    6,2

Norge                 48 857   7,7