Hjem Nyheter Mange er bekymret for barna

Mange er bekymret for barna

En ny undersøkelse viser at mange i befolkningen er bekymret for barn som vokser opp i lavinntektsfamilier. -Bekymringen er høyst reell. Det handler om at barna faller utenfor, noe som kan få alvorlige konsekvenser senere i livet. Nå er ukrainske flyktninger en ny utsatt gruppe, sier fagsjef Elisabeth Dahl Hansen i Norske Kvinners Sanitetsforening.

Det er rundt 115.000 barn som vokser opp i familier med vedvarende lav inntekt ifølge Statistisk Sentralbyrå. En undersøkelse utført av Kantar (2022) på oppdrag fra Sanitetskvinnene, viser at 500.000 nordmenn kjenner til familier med så dårlig råd at gratis mat er kjærkomment.

Fritidsaktiviteter viktig for ferdigheter

Undersøkelsen viser videre at seks av ti nordmenn er bekymret for at barn i familier med veldig dårlig råd, står dårligere rustet til å delta i fritidsaktiviteter. Dermed går de glipp av en viktig arena hvor de kan treffe andre og få mulighet til å utvikle viktige ferdigheter.

-Dette er urovekkende. Det handler om at barna faller utenfor, noe som kan får alvorlige konsekvenser senere i livet. Frivillige organisasjoner kan gi støtte til aktiviteter og utstyr slik at barn kan delta på linje med andre. Sanitetskvinnenes arbeid finansieres blant annet av salg av Maiblomster som skjer i disse dager. Samtidig er det viktig å finne langsiktige løsninger, sier Elisabeth Dahl Hansen som er fagsjef i Sanitetskvinnene. 

Stort behov for hjelp

Sanitetskvinnene har de siste årene registrert en markant økning om henvendelser om støtte fra sårbare familier. -Det er stort behov for gratis matvarer og økonomisk støtte til fritidsaktiviteter, klær og utstyr til barna. Denne våren har vi fått tre ganger så mange henvendelser om gratis matutdeling i samarbeid med Orkla enn det vi kunne hjelpe til med. Dette er ikke bare et «byproblem», men spredt rundt i hele landet, legger Dahl Hansen til.

Nyankomne fra Ukraina
Ukrainske flyktninger er nå en ny utsatt gruppe. Norge har så langt tatt imot rundt 14.000 flyktninger fra Ukraina og myndighetene mener det er realistisk at det totale antallet blir rundt fem ganger så stort. -Mange trenger klær og utstyr når de kommer, men minst like viktig er møtene med lokalbefolkningen. Våre frivillige arrangerer møteplasser der en kan bli kjent og spørre om det en lurer på. Det er mange spørsmål om den nye tilværelsen i Norge, ikke minst er mødrene opptatt av hvordan det blir for barna deres, om de snart kan begynne på skolen osv., sier Dahl Hansen.

Må finne langsiktig løsning

-Vi som frivillig organisasjon kan «bøte på» med ulike former for støtte. Det kan bety mye for den familien og ikke minst det barnet det gjelder. Barn vil bare ha det andre barn har, som en sykkel, nye klær til skolestart eller et kinobesøk, legger hun til.

Sanitetskvinnene mener at det er viktig å bistå familiene i hverdagen, men at myndighetene må jobbe for å finne langsiktige løsninger. -Det krever tverrfaglig samarbeid både internt i offentlig sektor, men også offentlig, ideell og privat sektor seg imellom for å endre de grunnleggende årsakene til fattigdommen, avslutter Dahl Hansen.