Mange spennende yrkesmuligheter

Skrevet av Rune Kjølstad
06.03.2020 12:15 - OPPDATERT 11.03.2020 10:48

Søknadsfristen for inntak til videregående skole var 1. mars. Mange tusen ungdomsskoleelever er i villrede om hva de skal velge. I næringslivet ønsker vi at flere satser på yrkesfag. Det gir mange interessante muligheter – også for senere studier.

Til høsten er det totalt 185 000 elever i den videregående skolen. Disse kan velge mellom ti yrkesfaglige utdanningsprogram og fem studieforberedende utdanningsprogram. I Viken er det 76 videregående skoler, 18 private og 58 offentlige.
Blant nye yrker i vår digitaliserte verden: Bybonde, minnekirurg, genbonde, e-helsepersonell, kroppsdelmaker, DNA-tolk, robottekniker, romguider, smalkaster, etikkpoliti, datasøppeltømmer, avatarmanager og personlig digitalkurator.

Bli lærling – sikker jobb

Mange slutter under skolegangen. 6435 ungdommer sluttet på videregående skole i Norge siste skoleår. Det er færre enn for fem år siden – men det er altfor mange. 
Mange skoletrette er gutter. De vet ikke hva de skal bli. Mye dataspill. Mye skolefravær. Skulk. Mange har mistet tilhørighet under skolegangen. Finner seg dårlig til rette. Sliter med teoretiske fag mens praktiske fag går bra. Dels et passivt hjemmeliv uten mål. Sover lenge om morgenen. 

For mange av disse er en lærlingeplass en spennende mulighet og god utvikling. Tidligere omfattet fagopplæring bare håndverk og industri. I dag er det om lag180 fag som fører fram til fag- eller svennebrev. Lærlingordningen omfatter mye, blant annet helse- og oppvekstfag, bygg og anlegg, elektrofag, IT, design og håndverk, medier og kommunikasjon, service og samferdsel. 

De senere årene er såkalte vekslingsmodeller blitt anerkjente. Her veksles det mellom skole og bedrift gjennom 4 år – hele utdannelsesperioden. Elevene / lærlingene får tidligere kontakt med arbeidslivet og deltar i reelle arbeidssituasjoner i faget de har valgt. Det kan være motiverende. Sterkere sammenheng mellom opplæring i skole og i lærebedrift gir bedre sammenheng i utdanningen og dermed bedre læring. I vekslingsmodellene beholder elevene/lærlingene sitt skolemiljø ved overgangen til læretid, og kan beholde kontakten med medelever, lærere og skolens støttesystem.

Applaudererer lærlingeordningen 

Næringslivet har store behov for fagstillinger, spesialister etc. for å holde arbeidslivet i gang. Mange synes ikke å kjenne de brede yrkesmuligheter som praktisk utdannelse gir. Fra de fleste fagene kan det knyttes videre teoretisk utdannelse ved høyskoler og universiteter som sikrer den høyeste kompetansen innen sitt fag. 

I 2019 var det 28 357 godkjente lærebedrifter i landet, hvorav 20 675 hadde lærling. 
Det er nå 45 118 lærlinger under utdannelse i Norge. Det er høyere enn noen gang.
Offentlige anbud bør sette tre krav til leverandører: 1) De må ha lærling 2) De må være miljøsertifisert 3) De må ha mesterbrev.


Rune Kjølstad
Daglig leder, Næringsforeningen i Drammensregionen

 

 

[annonse]