Hjem Nyheter Mannfolkas blå sløyfe mot prostatakreft

Mannfolkas blå sløyfe mot prostatakreft

Blå sløyfe-aksjonen er et samarbeid mellom Kreftforeningen og Prostatakreftforeningen (PROFO). Den årlige aksjonen har som mål om å bevisstgjøre menn til å ta bedre vare på egen helse – og at menn generelt må bli flinkere til å sjekke prostatakjertelen og PSA-verdier jevnlig. Blå sløyfe-aksjonen samler også inn midler til forskning og har i år mål om å samle inn 5,5 millioner kroner på landsbasis.

– Det er behov for bedre medisiner og behandling for prostatakreft-pasienter. Derfor er vi i PROFO opptatt av tidlig oppdagelse av prostatakreft og at menn blir en del av et screeningprogram på lik linje som brystkreftscreening, forteller styremedlem i PROFO Nedre Buskerud og utvalgsmedlem i PROFO sentralt, Per Morten Holmen.

Kommer for sent
Alfred Sælid er behandlet for prostatakreft. Som forfatter av bok «Prostata – en kjertel til besvær! Ta ansvar for eget liv» er han opptatt av tidlig test og optimal behandling som redder liv.

– Hver dag dør to til tre personer som følge av prostatakreft. Flesteparten av disse kunne vært reddet hvis de hadde oppsøkt lege i tide. For når man får tydelige symptomer så er sykdommen i de fleste av tilfellene langt framskreden og vanskeligere å behandle, sier Alfred Sælid.

Ved en enkel undersøkelse så kan man avdekke prostatakreft langt tidligere, mener Holmen og viser til screening som et godt hjelpemiddel i så måte.

– Oppdager helsevesenet kreften på et tidlig stadium i dag og at kreften ligger i en kapsel så blir man automatisk satt på en aktiv overvåking. Ved en screening innkalling av menn over 50 år så man kunne fange opp og behandle på et langt tidligere tidspunkt, forteller Holmen.

Konsekvenser og tidlig utredning
At enkelte menn kvier seg for å ta kontakt med helsevesenet kan ha sammenheng med at prostata problemer forbindes med underlivsplager og seksualitet.

– Konsekvensen ved en prostataoperasjon er at man kommer i kontakt med nerven til vannlating og ereksjon. Det er nok kanskje derfor mange menn velger å ikke ta kontakt med fastlegen før de er langt ut i sykdomsbildet, sier Holmen.

Sælid mener det er på sin plass og snakke om hans kjepphest i forbindelse med menn og tidlig oppdagelse av prostatakreft.

­­– Gå til legen og ikke vær redd for fingeren opp i anus. Undersøkelsen gjøres for å kjenne på størrelsen på prostatakjertelen, og kan faktisk være med på å redde livet ditt. Så ta derfor ansvar for eget liv, oppfordrer Alfred Sælid.

PROFO jobber aktivt for en tidlig oppdagelse og oppfordrer menn i alderen 50 pluss om å sjekke seg med jevne mellomrom hos fastlegen.

– Er det flere i familien som har en kjent kreft så er det viktig å sjekke om det er arv- eller genetiskbetinget også i forhold til andre krefttyper som tarmkreft, bryst- og prostatakreft. I disse tilfellene er det også viktig å starte jevnlig kontroller og testing allerede ved 40-årsalderen, påpeker Per Morten Holmen.

Likeperson 
Likepersoner i PROFO er mennesker som selv har vært behandlet for prostatakreft. Hver uke mottar Alfred Sælid og Per Morten Holmen telefoner fra menn og deres partnere som har behov for å snakke med en likeperson om sine utfordringer og tanker rundt sykdommen.

– Likeperson er ikke ekspert på medisin, men vi kan snakke ut ifra egen kropp. Og vi kan dele livserfaring med den personen vi snakker med. I tillegg har vi en del kunnskap om det å kommunisere med andre i hjelpeapparatet, og vi kan være med på å rydde i jungelen når det er kaos i hodet, forteller Holmen.

– For en partner kan det være godt å ha en ukjent person å lufte spørsmål og tanker med, supplerer Sælid.

 PROFO har en egen partnergruppe.
– En partner er like viktig som pasienten. Dermed så har vi partnere i styret som har like rettigheter og plikter som en mann, forteller Holmen.

Facebook 
Alle som ønsker kan bli medlem i facebook-gruppa «PROSTATA – seksual kjertelen». Til personer som har eller har hatt diagnosen prostatakreft, og eller er på aktiv overvåkning for prostata problem kan søke opp den lukkede facebook-siden «Prostata kreft – erfaringer».

– Prostata kreft – erfaringer er en lukket «gutteklubb» hvor man kan lufte sine tanker med likesinnede, opplyser Alfred Sælid.

I forbindelse med Blå sløyfe-aksjonen holder PROFO Nedre Buskerud stand på Drammen sykehus tirsdag 19. november.

– Her vil det være mulighet til å stille både de små og store spørsmålene, avrunder Per Morten Holmen.
[email protected]