Hjem Nyheter Manuela Ramin-Osmundsen slutter i kommunen

Manuela Ramin-Osmundsen slutter i kommunen

Manuela Ramin-Osmundsen blir nå rådgiver for strategisk kommunikasjon og samfunnskontakt ved Diakonhjemmet i Oslo.

– Jeg har hatt en veldig spennende tid i Drammen kommune. Det har vært et privilegium å få jobbe med etableringen av den nye kommunen, men nå har jeg fått tilbud om en annen stilling ved stiftelsen Diakonhjemmet som jeg har valgt å takke ja til, sier Manuela Ramin-Osmundsen.

Beklager oppsigelsen

Rådmann Elisabeth Enger har mottatt oppsigelsen fra Ramin-Osmundsen og beklager at direktøren forlater Drammen kommune.

– Jeg vil først og fremst takke Manuela for den innsatsen hun har lagt ned for Drammen kommune. Hun har kommet inn i organisasjonen med viktige ideer og perspektiver. Gjennom blant annet utviklingen av knutepunktet på Strømsø har hun bidratt til å vise vei for hvordan de kommunale tjenestene skal jobbe sammen for å møte innbyggernes behov på en ny måte. Og nettopp Strømsø står foran en spennende tid når vi snakker om områdesatsingen. Så jeg skulle gjerne hatt med meg Manuela Ramin-Osmundsen videre i det viktige samfunnsutviklingsarbeidet hun har startet på, sier rådmannen.

– Stillingen som Ramin-Osmundsen nå går inn i skal styrke Diakonhjemmets kapasitet til å arbeide strategisk og operativt med samfunns- og myndighetskontakt, dialog med interessenter, og synliggjøring av vår samfunnsrolle og -oppdrag, sier Ingunn Moser, forstander og adm.direktør ved Diakonhjemmet. 

Et fantastisk verdigrunnlag

– Jeg ble veldig trigget av Diakonhjemmets bredde og komplekse samfunnsoppdrag. Diakonhjemmet har et omfattende tjenestetilbud innenfor utdanning, helse og omsorg, et fantastisk verdigrunnlag, og høye ambisjoner for utviklingen de kommende årene. Stiftelsens tilnærming til rettferdighet og likeverd tiltrekker meg. Jeg håper å kunne bidra med min erfaring, kompetanse og personlighet. Jeg ser frem til å bli kjent med menneskene og virksomhetene for sammen å utvikle innovative løsninger for innbyggere, brukere og ansatte. Jeg er takknemlig for å få mulighet til å ta fatt på et så spennende oppdrag, sier Manuela Ramin-Osmundsen. 

[email protected]