Hjem Nyheter Marienlyst friidrettsstadion gjenåpnes

Marienlyst friidrettsstadion gjenåpnes

Nå er banedekket dekket med kunststoff i gummi og rødmalt, oppmerkingene i hvitt og gult er tydelig og et 10 meter høyt kastbur i stål er godt synlig i det ene hjørnet av stadion.

Arbeidene omfatter blant annet: 

·         Utskifting av banedekke

·         Nytt kastbur for slegge og diskos

·         Utskifting av kantstein ved kastsektorer og hoppegroper

·         Utskifting av satsplanker for lengde/tresteg

·         To hoppegroper

·         Kastsirkler

·         Ny stavkasse for stavsprang

·         Ny sarg i svingen

·         Utbedring av vanngrav

Prosjektleder Erik Udnæs blir liten i den 10-meter høye kastbua. Kanskje vil det settes nye kasterekord fra denne stålbua? Foto: Birgitte Simensen Berg/Drammen kommune

Småflikking gjenstår

– Nå er det noe småflikking og litt monteringsarbeid som gjenstår før friidrettsstadion er helt «innflyttingsklar», men vi velger å åpne så tidlig som mulig. Når gjerdene er fjernet rundt baneanlegget, er alle friidrettsinteresserte velkommen til å ta i bruk anlegget, sier prosjektleder Erik Udnæs i kommunens Utbygging og infrastruktur, og legger til at idrettslaget Hellas avslutter sesongen sin tirsdag 22. september.

– Ekstraarbeid med grunnforholdene, som blant annet måtte dreneres, gjorde at prosjektet ble forsinket med en drøy måned, sier Udnæs, som forteller at budsjettet er på 6,5 millioner kroner. Av disse dekker kommunen 5,5 millioner kroner, mens resten dekkes av spillemidler. 

Nå ser prosjektleder Erik Udnæs og hans samarbeidspartnere fram til at Marienlyst friidrettsstadion igjen fylles med idrettsutøvere i alle aldre. Her kan det løpes, hoppes og kastes av hjertens lyst.

[email protected]

Nøyaktighet på millimeteren når oppmerking påføres med sjablonger og spraymaling. Foto: Birgitte Simensen Berg/Drammen kommune