Elevene fra Åssiden Videregående setter opp et nytt bygg etter tradisjonelle prinsipper. Bygget skal bli lager for gamle bygningsdeler. Foto: Friluftsmuseet

Markensdagen avlyst - men det skjer noe på Friluftsmuseet

Skrevet av Hina Aslam
11.09.2020 07:20 - OPPDATERT 14.09.2020 10:15

Den populære Markensdagen på Spiraltoppen og med Friluftsmuseet som spydspiss er avlyst i år på grunn av koronapandemien. I stedet blir det åpen Landhandel, soppkontroll og kulturminne workshoper.

Et arrangement som trekker til seg over 1.000 personer må dessverre avlyses i år.

– Her har vi hatt mange besøkende, og dagen er spesielt rettet mot barn og familier. Her får de hilst på en del dyr og blir kjent med gamle tradisjoner  mens de blir servert blant annet lefser og grøt, forteller Kari Palm som er en del av styret i Friluftsmuseets Venner.

Men istedenfor det har de på det korte tiden kommet opp med arrangement nå på søndag. På Søndag 13. er nemlig Landhandelen åpen fra klokken 12:00.

Og Sopp- og Nyttevekstforeningen har soppkontroll fra klokken 13:00.

Friluftsmuseets Venner håper mange finner sopp og benytter anledningen til å få kyndig veiledning.

Kulturminnedager

I samarbeid med Buskerud Bygningsvernsenter, Drammens Museum og Åssiden videregående skole arrangerer Fortidsminneforeningen to forskjellige workshop.

En i reparasjonslafting, for håndverkere fra ulike deler av fylket, på Låven fra Straumen på Numedalstunet, og en i stolpekonstruksjon på Skysstunet, med elever fra Åssiden videregående skole. Kursansvarlig her er Hedda Skagen Paulson fra Fortidsminneforeningen. 

– Disse workshopene er allerede i gang og mye av gammel kunst blir lært bort her, forteller Kari Palm.

Arrangementet er i forbindelse med kulturminnedagene.

[annonse]
Landhandel på Friluftsmuseet er åpen hver søndag ut september.

[email protected]