Hjem Nyheter Meld deg opp til privatisteksamen nå

Meld deg opp til privatisteksamen nå

Dette gjelder også oppmelding til teorieksamen før fag/svenneprøve for lærlinger og praksiskandidater.

Du finner mer informasjon om privatisteksamen og oppmelding på Viken fylkeskommunes nettside: eksamen for privatister 

Der påpekes det viktigheten av at man leser informasjon nøye, og følger med på eventuelle oppdateringer på denne siden. 

Du må både må ha meldt deg opp og betalt avgiften innen fristen for å få gå opp til privatisteksamen.

[email protected]