Hjem Nyheter Mener Union ikke oppfyller formålet sitt

Mener Union ikke oppfyller formålet sitt

Vannebo sier konferansevirksomhet tar for mye plass, og at Union må gjøres mer tilgjengelig for lokale aktører. Han var prosjektleder for utformingen av kulturhuset Union Scene tidlig på 2000-tallet og pådriver for at Union skulle bli et moderne og levende kulturhus for hele byen. I dag mener han Union har endt opp for langt unna den opprinnelige intensjonen, og ikke drives i tråd med den prosjektbeskrivelsen som i sin tid gjorde at kulturdepartementet bevilget 20 millioner kroner til det som skulle hete Union Scene Drammen Internasjonale Kultursenter.  

Ikke konferansesenter 
– Det skulle drives som kulturhus, med de formål som er gitt. Det bygget på tre pilarer: flerkulturelle aktører og uttrykk, lokalt kulturliv og aktørene på Union, sier Vannebo. AP-politikeren har flere ganger de siste årene uttrykt misnøye over hvordan Union Scene blir benyttet. Han mener lokale aktører og foreninger har for dårlig tilgang til huset, og at de ikke har råd til å leie der. I tillegg mener han det er for stort fokus på kurs og konferanse.

– Da vi prosjekterte Union beskrev vi ikke et konferansesenter, vi beskrev et kulturhus. Aktørene på huset var den ene bjelken, og flerkulturelt den andre. Det er litt sentralt. For i det siste har de ikke hatt råd til å bruke det, sier Vannebo.

Vannebo savner en større andel av lokale kulturaktører på både Union og teateret, og mener det ikke legges godt nok til rette for at frivillige og foreninger kan benytte seg av kulturscenene. – Vi har misfornøyde brukere, som rockeklubben. Men det er flere som ikke er helt fornøyd. Frivillig kulturliv som før hadde mye tid i teateret har ikke det lenger. Danseskoler leier seg inn i Asker fordi det er billigere der, forteller han. 

Forretningsmessig
Idealet i sin tid var et kulturhus hvor foreningene selv styrte og skapte arrangementer og aktivitet. Det skulle være et åpent hus med enkel og billig tilgang for lokale oppsetninger av teater, dans og musikk, og et naturlig tilholdssted for alle kulturinteresserte i byen. Men inn på 2000-tallet møtte idealene den kjølige økonomiske virkeligheten. Union Scene Drift var fra 2005 drevet av rockeklubben. I 2008 og 2009 skiltet de med solid underskudd og ble satt under administrasjon av kommunen, som igjen ledet til opprettelsen av Drammen Scener som overtok styringen fra 2010. Union Scene skulle drives økonomisk forsvarlig som eget aksjeselskap eid av kommunen og med kommunal støtte, men med et krav til å drive forretningsmessig og med stor grad av egenfinansiering. 

Vanskelig å instruere
Denne modellen er ifølge Vannebo noe av grunnen til at Union etter hans oppfatning har blitt mindre tilgjengelig for lokale foreninger, og at konferansevirksomhet tar for mye plass.

– Styringsimpulsen til kommunen blir litt svak gjennom AS-organiseringen. Hvis foreningene kommer til oss og sier de vil ha tilgang, så må vi gå gjennom selskapet. Det er vanskelig å instruere et AS. Men hvis det var kommunalt styrt så kunne vi bare bli enige om linja, og si at sånn blir det, forteller Vannebo. Han ønsker også at foreningene skal ha mer tilhørighet og aktivitet på husene.

– Jeg ser at vi får lite igjen av frivillighet og den type ressurser som før la ned utrolig mye jobb. Mens nå går det ressurser på å drive konferanser og seminarer og sånt. Det kommer kanskje penger inn, men det krever også mye ressurser, sier han. 

Konkret politikk 
Arve Vannebo har ikke vært med i et politisk flertall siden før Union gjenåpnet i 2005, men nå er det annerledes. Med nytt rødgrønt kommunestyre er det eventuelt muligheter for å gjennomføre forandringer i hvordan Drammen Scener AS drives hvis de ønsker det.

– Vi har flagga tydelig at vi vil ha sterkere fokus på lokalt kulturliv. Og har generelt en større iver etter å gjøre ting i kommunal regi. Det er politikken til den nye koalisjonen. Vi må bli tydeligere på hva vi vil med kulturhusene. De er de viktigste verktøy vi har for å drive kulturpolitikk, sier Vannebo.

Daglig leder i Drammen Scener Knut Harald Pleym mener kritikken til Vannebo bommer. Se egen sak med Pleyms kommentarer.