Hjem Nyheter Menn bryr seg ikke

Menn bryr seg ikke

Undersøkelsen fra Respons Analyse er gjort på oppdrag av webselskapet Digitroll.

 – Vi ønsket å få tall på hvor mange som bryr seg om at nettbutikker er miljøvennlige og bærekraftige. Og ikke minst driver etisk riktig; det være seg arbeiderne som leverer varene har riktig lønn, ikke barnearbeid og lignende. Tallene viser at det ikke er alle som bryr seg om dette, selv om flere og flere bedrifter er opptatt av det, sier kommunikasjonssjef i Digitroll, Arvid Steen.

Spørsmålet som ble stilt var hva som var viktig når man velger å handle fra en nettbutikk. 

– Av de tre forholdene vi spurte direkte om, er det muligheten for å kunne handle etisk, miljøvennlig og bærekraftig som er det som klart flest peker på som viktigst. Slår vi sammen de som mener dette er svært eller ganske viktig, kan vi si at 60 prosent svarer at dette er viktig for hvor de vil handle, sier senioranalytiker Idar Eidset fra Respons Analyse.

– Kvinner er mer opptatt av å kunne handle etisk, miljøvennlig og bærekraftig enn menn. For 69 prosent av kvinnene er dette viktig, mens 50 prosent av mennene svarer det samme. Denne forskjellen ser vi mer eller mindre i alle aldersgrupper, og forskjellen er faktisk størst blant de under 30 år.

 – Der svarer 69 prosent av kvinnene at dette er viktig, mot 46 prosent blant mennene. Samlet sett for både menn og kvinner er det blant det blant de over 60 år vi finner størst andel som vektlegger dette ved valg av nettbutikk (64 prosent) Blant de eldste svarer 70 prosent av kvinnene og 56 prosent av mennene at dette er viktig.