Hjem Nyheter Kreftmillioner tilfaller også Drammen sykehus

Kreftmillioner tilfaller også Drammen sykehus

Over 3.000 personer rammes av lungekreft i Norge hvert år. Lungekreft er den nest-hyppigste kreftformen, og den som tar flest liv. I 2018 var det 2201 personer i Norge som døde av lungekreft. 

Får 14,8 millioner kroner
Mandag 3. februar ble det offentliggjort at ekspertgruppen får en tildeling på 14,8 millioner kroner fra Kreftforeningen penger som skal brukes på forskning på lungekreft. Midlene til den nye nasjonale ekspertgruppen kommer fra innsamlingsaksjonen Krafttak mot kreft.

Flere studier

Overlege Åslaug Helland er leder for Kreftforeningens nasjonale kompetansemiljø for forskning på lungekreft. Hun forklarer at målet med den nye ekspertgruppen er at tilbudet skal bli bedre for alle lungekreftpasientene i hele Norge. Blant annet er det et ønske at flere pasienter kan inkluderes i kliniske studier.

– I Norge er det et mål både fra politikere og pasientorganisasjoner er at vi skal få flere kliniske studier til Norge og at flere pasienter skal inn i slike studier, sier Åslaug Helland til ABC Nyheter.

En av punktene som skal sees nærmere på, er forskjellene geografisk når det kommer til behandling og oppføling av lungekreftpasienter.

Ekspertgruppen består av forskere og klinikere fra NTNU, Vestre Viken Drammen sykehus, Stavanger universitetssykehus, Haukland universitetssykehus, Universitetssykehuset Nord-Norge, Akershus universitetssykehus, Oslo universitetssykehus og Kreftregisteret.

Studiesykepleier i Drammen
Odd Terje Brustugun er onkolog dr. med og overlege på Kreftseksjonen på Drammen sykehus. Både han og stipendiat og onkolog Inger Johanne Zwicky Eide fra Drammen sykehus er medlemmer av den nasjonale ekspertgruppen, og er glad for forskningsmidlene som kommer Vestre Viken-sykehuset til gode.

– Det er 14,8 millioner kroner over fem år som skal fordeles på flere sykehus. I Drammen planlegger vi at midlene kan finansiere en 30 prosent stilling som studiesykepleier hos oss og noe ekstra driftsmidler, slik at vi kan styrke infrastrukturen rundt forskningsarbeidet vårt. På den måten kan vi få inn flere pasienter til kliniske studier. Vi har flere pågående forskningsprosjekter på kreftseksjonen, det spesielle med denne tildelingen er at den går over flere år, og vi slipper dermed å søke hvert eneste år, sier Odd Terje Brustugun og Inger Johanne Zwicky Eide.

Desentralisert biobank
Lungepasientgruppen utgjør en stor andel av pasientene på kreftseksjonen i Drammen. En av oppgavene fra denne ekspertgruppen som er tenkt lagt til sykehuset i Drammen, er å lede biobank-virksomheten.

Det blir en desentralisert biobank som danner base for hele nasjonen i dette konkrete forskningsprosjektet.

[email protected]