Hjem Nyheter Millionunderskudd for Drammen Scener

Millionunderskudd for Drammen Scener

Da stengingen kom 12. mars ble alt satt på hodet over natten. Som forventet ble  forbudet utvidet til 15. juni, noe som har medført at over 100 arrangementer ble forsøkt flyttet til ny dato, eller måtte avlyses. Oppmykningen som kom torsdag 7. mai med mulighet for å samle inntil 200 personer fra 15. juni ga ledelsen ved Drammen Scener en grunn til å håpe at kulturinstitusjonen kan komme nærmere normalen til høsten.

–Mye er fortsatt uklart. For når forbudet om arrangementer kom stoppet også billettsalget helt opp både for arrangementer til høsten og våren 2021. Besøket på våre nettsider falt med over 90 prosent. Det er en vanskelig situasjon preget av stor usikkerhet og vi skulle ønske at myndighetene ga oss en større forutsigbarhet enn det vi har i dag, forteller daglig leder ved Drammen Scener, Knut Harald Pleym.

Vanskelig å anslå

Anslaget på åtte millioner kroner er før ekstraordinære tiltak og må etterhvert vurderes i forhold til kostnadsbesparelser og regjeringens virkemidler for bedriftene, ifølge daglig leder ved Drammen Scener, Knut Harald Pleym.

– Stengningen av Drammens Teater og Union Scene fram til 15. juni, som også innebærer at alle ansatte har blitt helt eller delvis permittert, vil gi en kostnadsbesparelse på cirka tre millioner. Nå håper vi i tillegg på minimum to millioner kroner gjennom statlige støtteordninger, forklarer han, og forteller at beregningene er gjort med utgangspunkt i at man holder stengt fram til 1. august 2020.  Da vil selskapet gå mot et underskudd på cirka 3 millioner kroner, men det forutsetter en normal høst og med de samme inntektene som vi hadde i 2019.

Pleym mener der er vanskelig å anslå hvilken økonomisk effekt gjennomførte tiltak vil kunne ha, uten å se et lenger perspektiv.

–Ringvirkningene fram til sommeren vet vi allerede, og prognoser er derfor basert på det store bortfallet av inntekter. Samtidig er det umulig anslå hvilke økonomiske konsekvenser dette vil kunne få utover høsten da billettsalget stoppet fullstendig opp 12. mars. Og det er fortsatt uavklart hva kulturhus får til lov til å ha av publikum på arrangementer etter 1. september, sier han.

–Innenfor konferanser og event ligger det an til et bortfall av inntekter på over syv millioner kroner, da de fleste av disse er avlyst ut året, forteller Pleym.

Øyner håp  

Forbudet mot arrangementer har ført til et stort økonomisk tap for Drammen Scener, som i 2019 hadde en egeninntekt på over 80 prosent. I tillegg til at kulturinstitusjonen mistet alle inntektene fra kulturarrangementene, førte stengingen til at de også mistet alle serveringsinntekter. Samt at nesten alle konferanser og event har blitt avlyst ut året.  –Dette gir oss et bortfall av inntekter på nesten 35 prosent, og dette finnes det ingen kompensasjonsordninger for.

Da aktiviteten stoppet opp over natten var det plutselig ikke oppgaver igjen til mange av de ansatte. Den pålagte stengningen medførte at vi måtte igangsette de tiltak vi kunne for å begrense det økonomiske omfanget, sier den daglige lederen.

Pleym mener at en stor utfordring i tiden fremover vil være publikums frykt for å samles i store forsamlinger igjen.

Vi tenker mye på hvordan vi skal skape tillit hos vårt publikum og hvilken måte vi kan bidra til å senke deres frykt, redsel og mistillit for å bli smittet av covid-19, slik at de igjen kommer tilbake på våre arrangementer. Det vil derfor være en lang latensperiode langt utover den perioden vi er pålagt å holde stengt, eller kan ha arrangementer med begrenset kapasitet. Men vi har stor tro på at vi etter hvert kan tilby vårt publikum «et mangfold av opplevelser  – fra tårer til latter» og det gleder vi oss til, sier Pleym.

[email protected]