Hjem Nyheter Fartstavler skal senke farten

Fartstavler skal senke farten

Når man ferdes i Professor Smiths allé ved Gulskogen skole, i Lauritz Hervigs vei ved Fjell skole, Betzy Kjelsbergs vei ved Kjøsterud skole eller ved Fylkeshuset i Rosenkrantzgata – får man en ekstra påminnelse om farten man ferdes i.

– «Din fart»-skiltet fungerer slik at man får påminnelse om fartsgrensen for å øke bevisstheten om hvilken hastighet man ferdes i, sier planlegger Martin Markmanrud ved Byplan i Drammen kommune.

30- og 40-sone
Kommunen jobber kontinuerlig med å vurdere trafikksikkerhetstiltak. «Din fart»-skiltene er satt opp i tettbygde strøk hvor fartstgrensen er 40 kilometer i timen. Skiltene er plassert i Betzy Kjelsbergs vei, Rosenkrantzgata og Professor Smiths allé – samt i 30 kilometersonen i Lauritz Hervigs vei.  De fem fartstavlene kommunen har kjøpt inn er alle satt opp grunnet erfaringen man har gjort om trafikkbildet i byen.

–Hvordan fartstavlene fungerer og om de har noen trafikal påvirkning vil bli evaulert før eventuelt ytterligere bestilling av flere fartstavler, forteller Markmanrud.

Nært skoler
Kriteriene kommunen har laget for fartstavlene, er at de står på kommunal vei og på veier med delvis gjennomfartstrafikk.

–Fartstavlene har en teknisk korrekt plassering – med hensyn til rettlinjet vei – uten elementer som forstyrrer radarens måling av trafikkhastighet. På grunn av fartstavlas vekt er de festet til eksisterende lysstolper eller master, opplyser planleggeren ved Byplan.

I utgangspunktet er det kommunen som avgjør hvor fartstavlene settes opp, i et nært samarbeid med politiet.

–I Drammen kommune er det svært mange veier og gater, og fartstavlene kunne vært plassert i andre veier enn der de står nå. Dersom nåværende plassering av fartstavlene ikke fungerer slik som ønsket vil kommunen vurdere å flytte dem til andre veier. Den ene av fartstavlene brukes slik at den flyttes mellom ulike veier innenfor kommunen. Fartstavla står da gjerne mellom to til fire måneder før den flyttes til en annen vei, forteller Markmanrud.

Antall kjøretøy
På spørsmål om målingene som blir registert til internt bruk for å se om skiltene virker preventivt opplyser Martin Markmanrud ved Byplan at tavlene måler hastighet og antall kjøretøy, men at det primært ikke er denne funksjonen som benyttes.

–Kommunen foretar trafikktellinger med annen type radar.

[email protected]