Hjem Nyheter Bodil blir mobbeombudsleder

Bodil blir mobbeombudsleder

Bodil Houg er et kjent navn for mange. Hun var den første i landet som ble mobbeombud i 2013 i Buskerud. Det gjør at hun er landets mest erfarte mobbeombud. Nå er det hun som skal lede ombudsordningen i Viken fylkeskommune.

Jobber for barns og unges rettigheter

Elev-, læring- og mobbeombudet i Viken skal passe på rettighetene til barn og ungdom i barnehage og grunnskoler, og elever og lærlinger i videregående opplæring.

Ombudet er et lavterskeltilbud som skal hjelpe barn og ungdom i vanskelige situasjoner. I tillegg jobber de med forebygging og bidrar gjerne med kurs og foredrag på ulike områder. 

Ombudstjenesten har i dag seks personer ansatt, der alle har taushetsplikt. Etter sammenslåingen av Buskerud, Østfold og Akershus fylker har det ikke vært klart hvem av de seks ombudene skal ha leder ansvaret.

I det nye storfylket var det et team av ombud som arbeidet for at barn og unges rettigheter til et godt miljø er ivaretatt.

Innspill fra barn og unge

– Vi har mange modige lokale politikere. Som nå igjen er først ute med å sette i gang et arbeid som skal føre til et mandat. Vi og politikere jobber med å finne løsninger som på best mulig måter kan sikre barns og unges rettigheter, sier Houg.

Elev-, lærling- og mobbeombudet i Viken fylkeskommune har tidligere også inviterte elever, lærlinger, lærere og faginstanser for å få innspill til hvordan ombudene skal utforme sine tilbud for fremtiden.

Da sa fylkesvaraordfører i Viken fylkeskommune, Kathy Lie: – Viken fylkeskommune har ansvar for en god folkehelse for alle våre innbyggere i alle faser av livet. Det er altfor mange barn og unge i dag som ikke blir inkludert, eller føler tilhørighet, og som blir ekskludert og utsatt for mobbing. Her mener vi som ansvarlige politikere at ombudet er med på å gjøre en forskjell.

Foto: Viken fylkeskommune

Ønsker å jobbe bredere 

Bodil Houg har, med sin lange erfaring i feltet, erfart at det er liten hensikt å se en faktor løsrevet fra en annen. Alt henger sammen. 

– Det har vært mye fokus på å finne de skyldige. Barna, lærerne, rektorene, men jeg er mer opptatt av å finne de ansvarlige. Det er jo ikke der problemet verken har startet eller sluttet, sier hun.

Kultur blant foreldre, lærere og andre voksne påvirker. Miljøet har en påvirkningskraft på hvordan vi har det og hvordan vi oppfører oss ovenfor andre.

– Dette er noe vi ønsker å jobbe med nå, og ikke minst så trenger vi mer fokus på inkluderende undervisning i skolen, sier hun.

Houg har lang erfaring fra å jobbe i  skole i 20 år og 13 av dem som skoleleder. 

– En hver mobbesak i skolen er svikt i det systemet skolen og kommunen har for å sikre og fange opp at slikt ikke skal skje, sier hun.

Færre henvendelser

Nå i disse koronatider har ombudet mottatt færre henvendelser, men flere skoleledere tar kontakt og trenger hjelp med ofte komplekse saker som utenforskap, konflikt mellom foreldre og barna, eller konflikt mellom foreldre og skoleledelsen, der som oftest barna blir skadelidende.

Trenger du råd eller hjelp bør du ta kontakt med ombudet eller fylkesmannen.

[email protected]