Hjem Nyheter Nær fordobling av svanemerket byggevirksomhet på to år

Nær fordobling av svanemerket byggevirksomhet på to år

Cathrine Pia lund, administrerende direktør i Svanemerket, overrekker beviset på at boligene i Strandalia i Trondheim er svanemerket til JMs nordiske konsernsjef, Johan Skoglund. Foto: Erik Christensen

Svanemerket byggevirksomhet er i fremgang. Nye tall fra Nordisk Miljømerking viser en fordobling i antallet svanemerkede boenheter og formålsbygg i Norden på bare to år. Dermed er det bygd drøyt 23 000 svanemerkede leiligheter, hus, skoler og daginstitusjoner i Norden – og mer enn 42 000 er på vei.

Nye tall fra Nordisk Miljømerking viser at antallet svanemerkede boenheter og formålsbygg har steget med 89 % på bare to år. Det betyr at det nå finnes vel 66 000 svanemerkede leiligheter, hus, skoler og daginstitusjoner som enten er ferdige eller under oppføring.

– Det er gledelig å følge den positive utviklingen når det gjelder svanemerket byggevirksomhet. På nordisk nivå har vi, til tross for pandemien, hatt markant fremgang de siste årene. Det vitner om at byggebransjen legger stor vekt på å bidra til den grønne omstillingen, og at Svanemerket fungerer som verktøy i dette arbeidet, sier Cathrine Pia Lund, administrerende direktør i Svanemerket.

I Norge er det nå i alt 4064 svanemerkede boenheter eller bygg. 1602 enheter er ferdige, mens 2463 er under oppføring.

Første svanemerkede boligbygg i Trøndelag

JM, den store nordiske boligbyggeren, oppfører utelukkende svanemerkede boliger. Allerede i dag bor det folk i svanemerkede leiligheter i Tønsberg, Bergen, Oppegård, Oslo og Asker, og diverse andre prosjekter er på vei. Men nå får også trøndelagsregionen sine første svanemerkede leiligheter: JMs prosjekt i Strindalia i Trondheim blir det første svanemerkede prosjektet nord for Dovre.

– JM nærmer seg nå 50 ferdige svanemerkede prosjekter i Norden, 16 av dem her i Norge. For oss er det viktig å være offensive når det gjelder miljø, og da er miljømerking en selvfølgelighet, sa JMs nordiske konsernsjef Johan Skoglund under feiringen av at prosjektet i Strindalia nå er ferdig.

Positiv trend i Norge

Svanemerket byggevirksomhet er i positiv utvikling i Norge. Samme dag som boligene i Strindalia fikk sitt svanemerke, var det også en markering av Norges tredje svanemerkede skole; Gimse skole i Melhus. I tillegg til disse to ferdigstilte prosjektene i Trøndelag, er fire andre boligprosjekter ferdigbygget i år, og ytterligere sju prosjekter blir ferdige før sommerferien. I tillegg har flere kommuner kommunisert offentlig at de vil svanemerke nye skoler i årene som kommer.

– Det er gledelig å se at det er en enorm økning i interessen for svanemerkede skoler og barnehager. Det er nå 26 ferdigbygde skoler og barnehager med Svanemerket i Norden, og ytterligere 20 er under oppføring. Nesten alle har kommet siden 2019, sier Tormod Lien, markedsrådgiver i Svanemerket.