Hjem Nyheter Nærmiljøringen er sluttet

Nærmiljøringen er sluttet

I 2008 åpnet ordfører Tore Opdal Hansen det aller første nærmiljøanlegget på Svensedammen skole på Konnerud. Siden har Drammen kommune bygget ett til to anlegg hvert år.

BIRGITTE SIMENSEN BERG

Helleristning i gummien

– Anlegget ved skolen har et stort klatrestativ, som er hele seks meter høyt og ved siden av er det plassert tre trampoliner. Under klatrestativer og rundt trampolinene er det flerfarget gummidekke. Det er også montert femkanthuske, ei fugleredehuske og ei tradisjonell huske, samt en multisportbane, hvor dere kan ha ulike aktiviteter og ballspill, forteller ordfører Tore Opdal Hansen til de spente åskollenelevene.

– Under planleggingen hadde dere et ønske om sette et Åskollen-preg på området og nå har dere noe ingen andre har og det er «Glassverketfargen» og ikke minst helleristningen som er preget i gummidekket, sier ordføreren og takker alle som har bidratt til det fine resultatet:

– I planleggingen av nærmiljøanlegget har vi fått gode innspill og ønsker fra dere, både elever, foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) og lærere, og vi håper at alle finner noe dem liker. Det er konsulentfirmaet Cowi som har samlet alle innspillene, tegnet og prosjektert anlegget sammen med Drammen kommunes Vei, natur og idrett og Byprosjekter.

BIRGITTE SIMENSEN BERG

Snorleder Hansen

Ordfører Tore Opdal Hansen og rektor Lars Christian Gjøsæther, som er snorholder, åpner høytidelig anlegget ved å klippe over det røde og hvite sperrebåndet med følgende ord:

– Jeg vil takke alle bidragsytere og gratulere alle i bydelen – og spesielt dere elever og ansatte her på Åskollen skole – med et flott nærmiljøanlegg. Bruk det masse. Herved erklærer jeg nærmiljøanlegget for åpnet.

Og så ble båndet delt i to, og elevene – i fullt firsprang – strømmet til aktivitetsområdet.

Entreprenør Steen & Lund har utført arbeidene. Entreprenøren har jobbet hardt og stått på helt til siste slutt og alt ble helt ferdig på lørdag. Det betyr at ingen har fått prøve anlegget før på åpningsdagen. Totalt har anlegget kostet fem millioner kroner.

[email protected]