Hjem Nyheter NAV- og Viken-samarbeid om flere i jobb og utdanning

NAV- og Viken-samarbeid om flere i jobb og utdanning

– Et godt samarbeid mellom Viken fylkeskommune og NAV er viktig for å få flere til å gjennomføre utdanning og få varig tilknytning til arbeidslivet. Koronakrisen gjør det vanskeligere å få jobb, særlig for unge. Det betyr at vi kan stå overfor en ungdomsgenerasjon på Romerike som vil slite enormt med å komme seg ut i arbeidslivet. Vi må kjempe for at de skal få muligheter og arbeid, sier fylkesrådsleder Tonje Brenna.  

Avtalen skal sikre tverrfaglig samarbeid og samordning av tiltak, samt bedre samordning om bruk av ressurser og virkemidler i NAV og i fylkeskommunen.

– NAVs viktigste mål er å hjelpe folk i arbeid og til økt inkludering. Avtalen skal legge til rette for kompetanseheving for innvandrere, voksne som står utenfor arbeidslivet, samt sørge for at de unge er godt rustet i møte med et nytt arbeidsmarked, sier Steinar Hansen, direktør i NAV Øst-Viken.

Utdanning er nøkkelen til arbeid

– Godt samarbeid mellom NAV og fylkeskommunen er spesielt viktig i tiden vi nå står foran med behov for kompetanse og opplæring. I Øst-Viken er det nå høyest ledighet i Ullensaker, Nannestad og Eidsvoll, der også mange mangler formell utdanning, sier Hansen.

Store offentlige aktører må jobbe sammen for å få flere i jobb, og at det er en tydelig positiv kobling mellom utdanning og arbeid.

– Det viser at dette samarbeidet er ekstra viktig. Mange av de mammaene og pappaene som nå har mistet jobben på Gardermoen har ingen formell utdannelse å falle tilbake på. Store offentlige aktører må jobbe sammen for å få flere i jobb, fordi de mammaene og pappaene som nå som nå står uten jobb er bekymra for hvordan huslånet skal betales og om de har råd til å betale regningene sine, sier Tonje Brenna.  

-Utdanning er nøkkelen til arbeid og inkludering, og legger grunnlaget for menneskers liv. Når vi vet at flytrafikken kanskje ikke er tilbake til normalt før i 2023-2024, så er det mange på Romerike som trenger tilbud om utdanning og nye muligheter til andre jobber. Samarbeidet mellom Viken fylkeskommune og NAV bygger opp under dette, understreker hun.  

Prosjekter er godt i gang 

Avtalen danner grunnlaget for konkrete samarbeidsprosjekter.

– Vi trenger dette samarbeidet for å løse felles utfordringer. Vi har allerede etablert gode prosjekter sammen, for eksempel felles drift av karrieresenterne og et felles karriereprogram for flyktninger, sier Inger Anne Speilberg, direktør i NAV Vest-Viken.

Samarbeidsavtalen vil bidra til bedre samordning om bruk av tilgjengelige ressurser i NAV og i fylkeskommunen. Målet er at flere gjennomfører utdanning, og får varig tilknytning til arbeidslivet gjennom samordning av partenes kompetanse og virkemidler.  

Gjennom samarbeid og samordnet bruk av samlet kompetanse, virkemidler og tiltak skal partene jobbe for at:  

* Flere kan ta del i opplæring og utdanning og at færre faller ut av arbeidslivet.
* Enkeltmennesker og virksomheter har en kompetanse som gir regionen et konkurransedyktig næringsliv. 

[email protected]