Hjem Meninger Nei, til det største naturinngrepet i marka på 100 år

Nei, til det største naturinngrepet i marka på 100 år

Vi går sterkt i mot planene om å anlegge en stor demning og ødelegge myra et par hundre meter øst for Bolstadveien. Ei myr som ligger midt i den gamle skitraseen til Ihleløypa. Ei upreparert skiløype som opprinnelig starter ved Solåsblokka i Kristian brenners vei på Åssiden og slynger seg opp åsen til Turheisens endestasjon ved Gamledammen. Ihleløypa fortsetter videre nordvestover over Gamledammen og møter Kamstrupløypa like før Stormyrputten. Løypa har fått navnet sitt etter Arnt Ihle-Hansen, politimannen og skiløperen fra Drammens Ballklubb (DBK), som sto bak løypa. Han fikk en henvendelse fra Oddvar Bjerknes, daværende styreformann i Drammen Turheis, på midten av 1960-tallet. Turheisen ønsket kort og godt å få noen alternative langrennstraseer i denne delen av marka. Ihle-Hansen tok utfordringen og fikk lagd i stand en flott skitrasé som slynger seg oppover åsen. I dag er det ikke mange som går på ski i Ihleløypa, men oransje malingsflekker og små metallskilt på trærne viser hvor løypa går.

Likevel er denne myra verdifull og en liten, bortgjemt perle i uberørt natur. Her beiter haren i fred om vinteren og tranebæra lyser rød mot deg på høsten. Den viktigste årsaken til at arter utryddes er arealendringer. Derfor er denne lille myra en liten brikke i et stort spill. Drammen kommune må være en bidragsyter til at arealet av uberørt natur ikke forringes innenfor kommunegrensene. I tillegg er myrer viktige reservoarer ved stor snøsmelting eller kraftig nedbør. En dam vil rett og slett få helt motsatt virkning, og en ny ”Frida” kan få katastrofale konsekvenser for bebyggelsen nede ved Aronsløkka og på Åssiden.Moden molte på myre i Ihleløypa. Foto: Privat

Vi som skautravere har bare lest om denne saken i media. Hvorfor har det ikke blitt laget en reguleringsplan for et så omfattende naturinngrep? Dette virker som en politisk ”harelabb-behandling”. Ikke rart Fylkesmannen har bedt om at dette blir behandlet på nytt. De som ikke mener dette er ei myr i rette forstand, bør ta seg en tur dit med joggesko i disse dager. Da ser man hvilken svampfunksjon nettopp slike myrer har.

Til slutt vil vi berømme Erik Graaberg og ildsjelene bak Drammen Skisenter for imponerende arbeid gjennom flere ti-år. Men alt har sin pris, for dette er en naturintensiv aktivitet med store master, traktorveier og annen infrastruktur i et tidligere nokså uberørt område. Utbyggingen i Aronsløypa har ført til stor aktivitet både sommer og vinter for flere brukergrupper, men har samtidig forringet turmulighetene for ”vanlige” fotvandrere og skiløpere. Blant annet er lysløypa fra Aronsløkka til Tverken revet ned og nedlagt, og terrengsyklister i rasende fart på barmark nedover medfører også at turgåere prøver å unngå dette området i dag.

Derfor mener vi at nok er nok. Hvis Drammen Skisenter ikke kan klare seg med de store arealene de allerede disponerer i dag, så er dessverre ikke aktiviteten bærekraftig for fremtiden. Planene til skisenteret om å anlegge en ny dam ved å grave ut et myrområde på kommunens eiendom for å demme opp et magasin som kan gi 30.000 kubikkmeter vann i løpet av vintersesongen må derfor skrinlegges.

Hilsen fra skautraverne Jan Otto Helgesen og Gry Mile Jakobsen.

[email protected]