Hjem Nyheter Ny bok om norske pattedyr

Ny bok om norske pattedyr

Tom Schandy regnes sammen med sin kollega Baard Næss inn blant Norges fremste naturfotografer. Sammen lagde de boka «Norske fugler» i 2017, men følte det samtidig det var et tomrom i det norske markedet om temaet norske pattedyr.  

– Det har skjedd mye innen forskning på pattedyr siden boka «Norges Dyr» kom ut i 1990. Store deler av den banebrytende, nye kunnskapen om pattedyrenes liv havner dessverre ofte bare i smale, vitenskapelige tidsskrifter. Det prøver vi å gjøre noe med ved å utgi denne boka, sier Schandy.

 

TOM SCHANDY

Inspirert av marka
Naturfotograf Schandy vokste opp i Drammen, og han startet karrieren som fotograf av ville dyr ute i naturen med et elgbilde fra Villåsen innenfor Spiraltoppen i 1974. Før det igjen var han på fotokurs hos Ingar Holm i kjelleren på Øren skole for å lære fotokunstens finesser.

– Grunnlaget for et liv som forfatter og naturfotograf ble lagt i Drammen og Drammensmarka for over 45 år siden. Siden utdannet jeg meg til ornitolog, så fugler er spesialfeltet. Likevel har det blitt svært mye pattedyr de seinere årene, ikke minst internasjonalt, sier Schandy som er på vei til Chile og Falklandsøyene på fototur i slutten av uka.

– Dette er ikke ei helt ordinær faktabok om pattedyr?

– Nei, her kan du lese om dyrenes fantastiske tilpasninger til sine omgivelser, om deres daglige gjøremål og noen pikante detaljer fra familielivet. I tillegg til ny forskning, får leseren også oppdatert informasjon om artenes bestandsstatus og trusler. Vi ser også bredt bakover i tiden og belyser dyrenes plass i sagn, eventyr og navnetradisjoner, forteller han.

Tom Schandy

90 ulike arter
– Hvor mange pattedyrarter er det egentlig her i landet?

– Med stort og smått er det registrert rundt 90 forskjellige arter. Vi har latt de fleste artene få egne kapitler i den nye boka, men har gjort unntak for flaggermus, smågnagere, spissmus, arktiske seler og hvaler. Her blir flere lignende arter samlet i et felles kapittel, sier Schandy.

Noen av artene er fotografert i utlandet, men de langt fleste er avbildet ute i vill tilstand i norsk natur.

– Kommer dere innom rovdyrproblematikken i «Norske pattedyr»?

– Det er ikke til å unngå. Bjørn, ulv, jerv og gaupe er svært truet. Det er sterke krefter her i landet som ønsker å holde bestandene av de fire, store rovdyrene på et minimumsnivå. Både kollega Pål Hermansen og jeg ønsker levedyktige bestander av disse flotte skapningene, så sånt sett blir boka et forsvar for artsmangfoldet i norsk natur, mener naturfotografen.

Selv har de to forfatterne tatt hele 184 av bokas 215 bilder. Med til sammen over 80 års erfaring som naturfotografer sier det seg selv at bildekvaliteten i boka er på et meget høyt nivå. Det må også legges til Norges flinkeste forskere når det gjelder pattedyr har gitt viktige innspill og kommentarer til det faglige innholdet i boka.

[email protected]