Hjem Kultur Ny bok omtaler skjebnen til lokale krigsfalne

Ny bok omtaler skjebnen til lokale krigsfalne

Journalisten og vaktsjefen i NRKs nyhetsavdeling har hatt travle dager for dette er en murstein av ei bok på godt over 700 sider. Mange tusen nordmenn gjorde tjeneste i utenlandske militæravdelinger og organisasjoner under 2. verdenskrig, og flere enn 1500 mistet livet. Veums bok er den første samlede framstillingen av norske soldater og offiserer som falt i alliert krigstjeneste. 

– Etter krigen var det en utbredt oppfatning blant veteranene om at krigshistorien i Norge handlet forholdsvis lite om dem. Deres innsats kom gjerne i bakgrunnen for alle de andre historiene om motstand og heltemot. Denne boka handler om dem som ga sitt liv i alliert krigstjeneste, og flere av dem døde allerede våren 1940 på vei ut av landet for å melde seg til alliert tjeneste, forteller Veum.

Stor norsk deltagelse
«De døde for Norge» er bygd opp ved å fortelle leserne litt om hvilke avdelinger de forskjellige nordmennene tjenestegjorde i, og deretter er hver enkelt beskrevet med bilde, fødselsdato, hjemsted, hvor de falt og hvor de er gravlagt. Folk flest i dag vet sikkert ikke hvor omfattende den norske deltagelsen var i alliert krigstjeneste. I Veums bok får du vite litt mer om norsk innsats og falne i allierte marineavdelinger, hæravdelinger, luftavdelinger, spesialstyrkene og spesialenheter som Kompani Linge, Shetlandsgjengen og etterretningstjenesten. Ja, militæravdelinger som ble etablert i Sverige og avdelinger og enheter kontrollert av Sovjetunionen blir også behandlet her.

Lokale falne
Lokalt kan du lese de tragiske skjebnene til blant annet drammenserne Erik Bertil Palm (født i 1911), Karl Otto Bråthen (født i 1915), Arnvid Kaare Skurda (født i 1911) og Alf Kristian Kristiansen (født i 1913). Førstnevnte var født i Øvre Eiker, og han deltok i kampene i Norge i april 1940. Seinere kom han over til Storbritannia, og han gjorde tjeneste som instruktør ved Camp Little Norway. Palm døde under en flytransport mellom Canada og England i november 1943. 

To norske soldater med sine trofeer etter kampene på Walcheren.

Heltemodig innsats
Bråthens liv endte på dramatisk vis om bord i en båt på vei fra Shetland til Norge i desember 1941. En usikret grant falt ut av instruktørens hånd og ned på dørken. Bråthen grep da på heltemodig vis granaten for å kaste den over bord, men den eksploderte lite etter å ha forlatt drammenserens hånd. Han selv og to andre omkom i ulykken og hele 19 ble såret. Karl Otto Bråthen er gravlagt på Lerwick på Shetland, og han er tildelt krigsmedaljen.

Døde i London
Elektrikeren Arnvid Kaare Skurda var en del av Shetlandsgjengen fra 13. oktober 1943 etter tidligere å ha tjenestegjort både som instruktør ved Camp Little Norway i Canada og som elektriker på M/S Tønsbergfjord og M/T Kollbjørg. I desember 1944 døde Skurda på et sykehus i London. Han ble kremert, og urnen sendt til Norge der den ble satt ned i Drammen 15. september 1945.

Henrettet
Alf Kristian Kristiansen skiller seg ut fra de tre ovennevnte, for han døde på norsk jord. Drammenseren var involvert i sabotasjearbeid i den kommunistiske Osvald-gruppa, og han ble etterlyst av Statspolitiet og seinere arrestert av det tyske sikkerhetspolitiet 21. august 1942. Etter å ha blitt overført til Akershus festning, ble Kristiansen dømt til døden og henrettet i Trandumskogen allerede 7. september samme år. Han er nå gravlagt i Drammen.  

Ofret livet
– De ofret sine egne liv, det mest dyrebare de hadde. De fleste var unge og skulle hatt mange år igjen å leve. I dag er det fortsatt mange som mener at vi i større grad bør takke dem som var villige til å dra ut for å krige. De kunne latt være, som så mange andre, men de kjempet og falt for vår frihet, mener Veum. 

«De døde for Norge» er på mange måter en takk og en oppreisning for de over 1500 som falt i alliert krigstjeneste. 

[email protected]