Hjem Kultur Ny fast utstilling i Villandstallen

Ny fast utstilling i Villandstallen

Villandstallen ble reist i Hol i Hallingdal for 300 år siden, og 200 år senere gjenreist på Drammens Museum. Utstillingen markerer således også stallens 300-årsjubileum.

I 5.000 år har hesten vært en del av menneskenes hverdag, og i 5.000 har den også vært en del av høytidsfeiringene. Verden over har hesten trukket plogen på åkeren og tømmerstokken i skogen; og verden over har den også trukket vognen med brudekisten og sleden med den døde.

Foto: Drammens Museum

Hesten har vært en hestekraft, og en hestekraft er uvurderlig for enhver bonde, men i mange kulturer har hesten også hjulpet solen over himmelen, og overalt er den blitt tillagt magiske evner til å sikre og øke fruktbarheten til både mennesker, dyr og planter.

Utstillingen er kuratert av dr.philos. Mikkel B. Tin, sjefskonservator ved Drammens Museum, og realisert i samarbeid med arkitekt og smed Eskil Tin.

[email protected]