Hjem Nyheter Ny gang- og sykkelvei i Øvre Storgate

Ny gang- og sykkelvei i Øvre Storgate

Både gående og syklende ser fram til at det blir en tryggere og hyggeligere trasé langs Drammen Park, Parktunet barnehage og resten av den gamle trehusbebyggelsen i Øvre Storgate fram til Øvre Sund bru. Der kan man fortsette ferden på allerede eksisterende gang- og sykkelvei.

Anlegget vil ferdigstilles i to etapper:
1) Fra Park Hotell til Dronninggata – ferdigstilles i november 2020
2) Fra Dronninggata til Øvre Sund bru – ferdigstilles i juni 2021

Prosjektleder Stein Mathisen og byggeleder Kjell-Einar Asmyhr sjekker at terrenget stemmer med tegningen. Foto: Birgitte Simensen Berg/Drammen kommune

Trygg gang- og sykkelvei

Når 380 meter med ny gang- og sykkelveien i Øvre Storgate åpnes før sommerferien til neste år vil strekningen være oppgradert  med såkalt “Kiss & ride”, av- og påstigning til Parktunet barnehage, 18 armaturer gir ny belysning, det vil bli 210 meter med ny vannledning, samt at nye sluk og vannverkskummer vil være på plass.

Byggherre er Utbygging og infrastruktur i Drammen kommune, mens entreprenør er Kaare Mortensen Buskerud AS.

Siden gatestrekningen fra Park Hotell til Parktunet barnehage har vært stengt for gjennomgangstrafikk en periode, vil forhåpentligvis trafikanter ikke bli særlig berørt i denne perioden. Drammen kommune ber likevel om forståelse for ulemper som måtte forekomme i byggeperioden.

[email protected]