Hjem Kultur Nye Blikk – kunstutstilling i Drammens Museum

Nye Blikk – kunstutstilling i Drammens Museum

Her ser du bildene til Leonard Rickhard og Trond Bakken. FOTO: Drammens Museum

Tittelen Nye Blikk viser til kunstnernes blikk på verden, et blikk som de bruker til å gi form til bildene. Derfor er det ikke bare et bilde som viser til natur, menneskeskikkelser, idéer, følelser og stemninger publikum møter i disse bildene, det er også et blikk som henvender seg til alle som besøker utstillingen. Det å oppleve billedkunst er som et møte, en interaktiv hendelse der tilskuere blir påkalt av bildets blikk og kan returnere det med sine blikk, vennlige eller uvennlige blikk, alt ettersom man reagerer på bildets blikk.

Selv om bilder selvfølgelig ikke er som levende vesener, er det skapt av levende mennesker for å bli sett på av andre mennesker. På denne måten «sier» alle bilder til publikum: «Kom hit, se på meg, og si hva du synes!»

Utstillingen viser et utvalg av kunst som er kjøpt inn til eller er mottatt som gave til Drammens Museum. Kunstverkene publikum vil møte på denne utstillingen – og flere til – vil forbli i museets samlinger og vil i lange, lange tider fremover kunne ses eller finnes i museets utstillinger eller magasiner, klare for nye utstillinger her og utlån til andre seriøse utstillingsarrangører.

Utvalget er gjort av museets direktør, Åsmund Thorkildsen. Utstillingen vil vise det mangfold av teknikker, motiver og stil som i dag eksisterer side om side. Det er maleri, tegning, trykk, collage, skulptur og mye fotografi. Noe av dette har vært vist på museet før i utstillinger. Mye er kjøpt på andre utstillinger eller av kunstnerne selv. Mange av verkene er gitt til museet av kunstnerne selv, deres gallerister eller samlere.

Felles for alle verkene er at dette er skapt av kunstnere i vår tid, av kunstnere som har den spesielle evnen at de kan finne nye måter å se verden og tilværelsen på. De vil dele denne måten å se verden på med oss, derfor har vi altså kalt utstillingen Nye Blikk. I en medfølgende utstillingsfolder, vil Thorkildsen, som også er kurator for utstillingen, reflektere over hvordan man kan definere, diskutere og bruke utvalgskriterier for kvalitet i vår tid, som også er preget av flere innfallsvinkler når det gjelder å finne veien frem mot førsteklasses billedkunst.

[email protected]