Hjem Nyheter Nye planer for Holmen godsterminal

Nye planer for Holmen godsterminal

– Vi ser fortsatt behov for å utvikle Holmen godsterminal, men våre investeringer må stå i stil med markedsbehovet. Ved å tilpasse utbyggingsplanene for Holmen kan vi gjøre en betydelig besparelse og samtidig opprettholde tilstrekkelig kapasitet for den forventede veksten i godstrafikken, sier Oskar Stenstrøm, godsdirektør i Bane NOR.

Viktig for godsnæringen
– Holmen er et foregangseksempel på effektivt samspill mellom sjø og bane. Derfor planlegger vi å gjøre investeringer på terminalen i årene som kommer, sier Stenstrøm.

Bane NOR skal ruste opp og forberede godsterminalen for fremtidig vekst i godsvolumet. Samtidig skal vi tilrettelegge for overføring av bilhåndtering fra Brakerøya, der deler av jernbanen må vike for bygging av et nytt sykehus.

I praksis betyr dette vesentlige investeringer blant annet i jernbanespor, elektrisk anlegg og nytt signalsystem. 

Vurderer alternativer
For å imøtekomme behovet for håndtering av vognlast (stykkgods som fraktes i lukkede jernbanevogner) som i dag pågår i Drammensområdet, vurderer Bane NOR å tilrettelegge for dette andre steder. En ny vognlastterminal må tilby fleksibilitet og muligheter for videre transport, noe som bidrar til å styrke konkurransekraften til jernbanen. Dette vil også være i tråd med behovet fra godsnæringen.

I all hovedsak ankommer ikke vognlast sjøveien, slik tilfellet er for containere, bilimport og bulk. Derfor er ikke behovet for vognlasthåndtering på Holmen så stort som tidligere antatt. En eventuell flytting av vognlasthåndtering fra Drammensområdet vil bidra til å redusere belastningen av veinettet og jernbanen i og rundt Drammen.

– Vi har ennå ikke landet på en ny lokasjon for vognlasthåndtering, men har samtaler med godsaktørene om ulike alternativer. Flere aktører har meldt sin interesse for å benytte seg av en ny vognlastterminal dersom denne tilbyr større fleksibilitet og muligheter, sier Oskar Stenstrøm.

[email protected]