Hjem Nyheter Beboere og ansatte ved sykehjem i karantene

Beboere og ansatte ved sykehjem i karantene

Personen som nå har fått påvist smitte, var på jobb på Hamborgstrøm bo- og servicesenter i perioden før symptomer oppstod. Som en følge av dette er fire beboere og åtte ansatte i karantene.

I tråd med retningslinjer fra Folkehelseinstituttet testes alle berørte beboere og ansatte hver tredje dag inntil til det er gått ti dager siden siste mulige smitteeksponering. I denne perioden utvides bruken av smittevernutstyr etter gjeldende retningslinjer.

– Rutinene og hverdagene på sykehjemmet er lagt opp på en måte som skal minimere smitterisikoen dersom ansatte eller beboere blir syk med covid-19. Vi må likevel ta høyde for at smitte kan ha skjedd og ser at testregime og karantene gir oss trygghet på at eventuell smitte vil bli fanget opp så raskt som mulig, sier virksomhetsleder Eva Elisabeth Szüts.

– Folkehelseinstituttet har fortløpende justert anbefalt håndtering av smitte på sykehjemmene, forteller Madli Indseth som leder smittevernrådet i Drammen kommune.

– Det som har vist seg mest effektivt i å stoppe smitte, er blitt videreutviklet, og hvordan man bruker smittevernutstyr og omfattende testing utgjør nå kjernen av tiltak når det blir oppdaget smitte knyttet til en helseinstitusjon, sier Indseth.

– Når prøvesvarene kommer de neste dagene, vil det nok bli noen nervøse øyeblikk, men vi har tro på at ordinær drift sammen med de ekstraordinære tiltakene vil bidra til at dette går så bra som mulig, sier virksomhetsleder Eva Elisabeth Szüts.

[email protected]